fbpx Marketing | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marketing | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sekcja Promocji

Kontakt:

promocja@ug.edu.pl

 

Tel. 58 523 25 51, 25 55, Kierownik Sekcji Promocji 58 523 31 36

 

Informacje na stronę internetową:

redakcja@ug.edu.pl

 

Zasady współpracy z Sekcją Promocji:

·         W przypadku chęci zgłoszenia projektu do komunikacji kanałami własnymi Uniwersytetu Gdańskiego prosimy o wypełnienie tabeli SM_Plan_komunikacji_2016.xls i przesłanie go na adres promocja@ug.edu.pl

·         Prosimy o przesyłanie materiałów do komunikacji minimum 5 dni roboczych przed preferowaną datą komunikacji. W przypadku czasu mniejszego niż 5 dni roboczych nie jesteśmy w stanie zagwarantować możliwości komunikacji danej informacji.

·         W przypadku zapotrzebowania na promocję wykraczającą poza kanały własne Uniwersytetu Gdańskiego (www, facebook, youtube, twitter, Inastagram, Linkedin) prosimy o kontakt z Kierownikiem Sekcji Promocji.

·         Po zaakceptowaniu planu komunikacji prosimy o wypełnienie załącznika brief_sekcjadsmarketingu_UG.txt i przesłanie go na adres mailowy promocja@ug.edu.pl

·         Prace realizowane będą na podstawie ustalonego harmonogramu po zapoznaniu się z zakresem prac.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 stycznia 2018 roku, 10:51