Zadania Biura

Zakres zadań Biura Wsparcia Realizacji Projektów

1. Prowadzi dokumentację dotyczącą realizacji projektów naukowych i rozwojowych przez poszczególne jednostki Uniwersytetu.

2.   Organizuje szkolenia kierowników projektów i innych pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu w zakresie dotyczącym realizacji projektów naukowych i rozwojowych.

3.   Wspiera w przygotowaniu, aneksowaniu i opiniowaniu umów na realizację projektów naukowych i rozwojowych.

4.   Wspiera i nadzoruje bieżącą obsługę projektów naukowych i rozwojowych w szczególności w zakresie:

1)   konsultowania wytycznych właściwych dla danego projektu;

2)   konsultowania sposobu wynagradzania wykonawców w projekcie;

3)   konsultowania form dokonywania zakupów, w tym współpracy z Centrum Zamówień Publicznych;

4)   weryfikacji formalnej i merytorycznej sprawozdań z realizacji projektów, raportów rocznych, cząstkowych i końcowych;

5)   dokonywania zmian w projekcie;

6)   kontroli obiegu danych dotyczących projektu.

5.   Przygotowuje, wspólnie z Biurem Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy, projekty wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zarządzania projektami naukowymi i rozwojowymi.

6. Współpracuje z Biurem Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy, w szczególności w zakresie przekazywania wniosków z realizacji projektów bieżących, istotnych w przygotowaniu kolejnych projektów

Więcej informacji: Zarządzenie nr 70/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2017 - 11:37; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: piątek, 6. Październik 2023 - 12:17; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg