fbpx Zarządzenia Rektora dot. realizacji projektów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzenia Rektora dot. realizacji projektów

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 

Regulamin Zarządzania Projektami Naukowymi

 

Zarządzenie Rektora UG 14/R/19 ws. Regulaminu Zarządzania Projektami Naukowymi w UG

 

TEKST JEDNOLITY

503.57 KB

Plik Załączniki nr 1-3, 5-6, 8 - Karta Projektu, Oświadczenie, Opinia Komitetu, Decyzja Rektora, Zakres obowiązków, Wniosek bankowy

47.48 KB

Plik Załącznik nr 4 - Upoważnienie

34.31 KB

Plik Załącznik nr 7 - Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG

35.35 KB

Plik Załącznik nr 9 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu

35.71 KB

Plik Załącznik nr 10 - Wzór opracowania dokumentów księgowych

29.29 KB

 

 


Zarządzenie Rektora ws. wynagrodzeń w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zarządzenie Rektora UG 71/R/18 ws. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 


Zarządzenie Rektora ws. wprowadzenia zamówień publicznych

Zarządzenie Rektora UG 48/R/16 ws. wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówien publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

 


Zarządzenie Rektora ws. zawierania umów cywilnoprawnych

Zarządzenie Rektora UG 65/R/18 ws. Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 lutego 2019 roku, 12:47