fbpx Zadania Biura | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zadania Biura

Zakres zadań Biura Zarządzania Projektami Naukowymi

 

Do zakresu zadań Biura Zarządzania Projektami Naukowymi należy:

 1. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących naukowych projektów krajowych oraz możliwości udziału w nich pracowników UG. Prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz konsultacji indywidulanych w tym zakresie.
 2. Współpraca z pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów naukowych z programów krajowych.
 3. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy krajowych oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.
 4. Koordynowanie podpisanie umów o dofinansowanie naukowych projektów krajowych.
 5. Prowadzenie bieżącej obsługi naukowych projektów krajowych przede wszystkim w zakresie:
  1. konsultowania wytycznych właściwych dla danego projektu,
  2. konsultowania zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów,
  3. weryfikacji formalnej sprawozdań z realizacji projektów, przygotowania  raportów rocznych, cząstkowych i końcowych,
  4. dokonywania zmian w projekcie.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku, 11:43