Procedura nadawania uprawnień | Serwis główny UG

Procedura nadawania uprawnień

W celu uzyskania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających te dane należy postępować według następujących kroków:
 

Krok 1.  Wypełnić właściwy wniosek o nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
  • o przyznanie, zmianę lub odwołanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych wnioskuje właściwy kierownik jednostki organizacyjnej UG.
  • wniosek zatwierdza Lokalny Administrator Danych Osobowych (LADO).
Krok 2.  Odbyć szkolenie dotyczące ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, dostępne na portalu edukacyjnym UG.
Krok 3.  Podpisać oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
Krok 4.  Dostarczyć komplet dokumentów (wniosek i oświadczenie) do Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

 

UWAGA!
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje wstrzymaniem procedury przyznania uprawnień do czasu dopełnienia niezbędnych formalności.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Martyna Zieleniewicz
Treść wprowadzona przez: Martyna Zieleniewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 września 2016 roku, 12:39