fbpx Procedura nadawania uprawnień | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Procedura nadawania uprawnień

Procedura nadawania uprawnień

W celu uzyskania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających te dane należy postępować według następujących kroków:
 

Krok 1.  Wypełnić właściwy wniosek o nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych, aby prawidłowo wypełnić wniosek należy zapoznać się ze skróconą wersja rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
  • o przyznanie, zmianę lub odwołanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych wnioskuje bezpośredni przełożony.
Krok 2.  Odbyć szkolenie dotyczące ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, dostępne na portalu edukacyjnym UG.
Krok 3.  Podpisać oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
Krok 4.  Dostarczyć komplet dokumentów (wniosek i oświadczenie) do Biura Ryzyka i Bezpieczeństwa - w ramach uprawnień Administracji Centralnej /  Koordynatora ochrony danych osobowych (KODO) - w ramach uprawnień poszczególnych Wydziałów/ Jednostek ogólnouniwersyteckich

 

UWAGA!
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje wstrzymaniem procedury przyznania uprawnień do czasu dopełnienia niezbędnych formalności.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Martyna Zieleniewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 września 2020 roku, 12:18