Sprzedaż nieruchomości Leźno, gmina Żukowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI

 

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości
w miejscowości Leźno, gmina Żukowo, powiat kartuski, woj. pomorskie, KW nr GD1R/00034587/8.

 

W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 99/25 o powierzchni 52 178 m² oraz budynki: budynek pałacowy o powierzchni 1309 m2, budynek oficyny o powierzchni 664,90 m² oraz otaczający park wraz infrastrukturą towarzyszącą (altany, ścieżki, aleja lipowa, miejsca postojowe, komunikacja wewnętrzna).

 

Cena wywoławcza wynosi: 16 500 000,00 zł (słownie szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych)

Wadium w kwocie: 825 000,00 zł (słownie osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), należy wpłacić przelewem na konto:

PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 30 stycznia 2024 r.

(liczy się data wpływu na konto bankowe UG)

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej https://nieruchomosci.ug.edu.pl

Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem i Informacją dotyczącą przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z zespołem pałacowo-parkowym położonej w miejscowości Leźno, gmina Żukowo, powiat kartuski, woj. pomorskie” zamieszczonym pod adresem: https://nieruchomosci.ug.edu.pl w zakładce „Leźno gmina Żukowo”, należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem ”Przetarg Pałac w Leźnie – „NIE OTWIERAĆ”. Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 26hb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16) istnieje możliwość skorzystania z ulgi na zabytki.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:

  1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
  2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.

Załączniki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. Październik 2022 - 09:18; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Listopad 2023 - 11:13; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor