fbpx Program START | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Program START | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Program START

 

stypendia dla stojących u progu kariery młodych badaczy, którzy mogą się wykazać sukcesami i oryginalnymi dokonaniami w swojej dziedzinie nauki. stanowią zachętę do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie stypendystom pełnego poświęcenia się pracy badawczej.


Wysokość rocznego stypendium w ubiegłych latach wynosiła 28 000 zł. Co roku Fundacja przyznaje około 120 stypendiów.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą.

Fundacja może również przyznać  specjalne stypendium im. prof. Barbary Skargi temu z laureatów, którego badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki.

W ramach programu START został utworzony Fundusz im. prof. Adama Sobiczewskiego. Jego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów najwyżej ocenianych laureatów programu START zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom Fundatora – fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią. Stypendia tych osób zostaną podwyższone.

Fundacja przyznaje także specjalne wyróżnienia kandydatom, których oryginalne osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone ze środków uzyskanych z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioski w programie mogą składać uczeni posiadający oryginalnych dorobek naukowy, którzy nie przekroczyli 30 lat w roku składania wniosku. Wnioskodawcami mogą być również uczeni powyżej 30. roku życia, o ile spełniają warunki podane w dokumentacji konkursowej.

Więcej informacji.

 

Źródło: www.fnp.org.pl

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 września 2018 roku, 15:16