Opłaty

Opłaty za miejsce w Domu Studenckim

Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15 każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG oraz studenci w szczególnych i uzasadnionych przypadkach uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego.

 

Domy studenckie - cennik 2022/2023

Ceny w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022 określa:

 
Zarządzenie nr 7/K/22 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2022/2023
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13 Marzec, 2014 - 14:35; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: piątek, 3 Czerwiec, 2022 - 08:02; osoba wprowadzająca: Małgorzata Łapińska