Opłaty

Opłaty za miejsce w Domu Studenckim

Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15 każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG oraz studenci w szczególnych i uzasadnionych przypadkach uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego.

 

Domy studenckie - cennik 2021/2022

Ceny w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022 określa:

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Marzec 13, 2014 - 14:35 by Agnieszka Licznerska Changed on piątek, Październik 8, 2021 - 08:49 by Paulina Miłkowska