Opłaty

Domy studenckie - cennik 2023/2024

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 08:56; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 08:56; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

Opłaty za miejsce w Domu Studenckim

Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15 każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG oraz studenci w szczególnych i uzasadnionych przypadkach uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Marzec 2014 - 14:35; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 08:58; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros