fbpx Opłaty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Opłaty

Opłaty za miejsce w Domu Studenckim

Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15 każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG oraz studenci w szczególnych i uzasadnionych przypadkach uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego.

 

Domy studenckie - cennik 2020/2021

Ceny w domach studenckich w roku akademickim 2020/2021 określa:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Licznerska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 lipca 2020 roku, 10:14