fbpx Opłaty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Opłaty

Opłaty za miejsce w Domu Studenckim

Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15 każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego.

 

Domy studenckie - cennik 2017/2018

Ceny w domach studenckich w roku akademickim 2017/2018 określa:

Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/K/17 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2017/2018

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kromer
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 września 2017 roku, 12:39