Regulamin przyznawania miejsc

Regulamin przyznawania miejsc

Regulamin przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

(fragmenty)

Przyznawanie miejsca w domach studenckich odbywa się przy zachowaniu zasady, iż pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, który jednocześnie:

  • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
  • któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
  • który nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

Uczelniana Komisja Kwaterunkowa do 30 maja każdego roku uaktualnia liczbę miejsc i pokoi 1-osobowych na następny rok akademicki w domach studenckich oddzielając pule miejsc dla:

  • Studentów nowo przyjętych przez BWM
  • Studentów przyjeżdzających na wymianę ERASMUS
  • Rezerwy Rektora

Obowiązkowi składania wniosków nie podlegają studenci z Harbinu, dla których miejsca są zarezerwowane przez BWM), z wymiany Erasmus oraz studiujący w Uniwersytecie Gdańskim w oparciu o umowy dwustronne.

Terminarz składania wniosków w danym roku akademickim jest ogłaszany w Portalu Studenta, na stronie internetowej Parlamentu Studentów UG oraz dostępny w Dziale Domów Studenckich UG. 
Postanowienie UKK będzie widoczne na liście: Twoje wnioski, przy wniosku złożonym przez studenta poprzez status wniosku: przyznano/odrzucono oraz możliwość pobrania postanowienia przez pdf. 
Student ma również możliwość rezygnacji z przydziału (na każdym etapie, zarówno po złożeniu wniosku jak i już po jego pozytywnym rozpatrzeniu, w tym przypadku przyznane miejsce wraca do puli. 
Informacje dotyczące miejsc przyznanych przez UKK dostępne są również w Dziale Domów Studenckich UG.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, o miejsce w domach studenckich UG mogą się również ubiegać:

  • doktoranci i pracownicy UG,
  • absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów,
  • osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy,
  • studenci innych uczelni.

W/w osoby składają wnioski w wersji papierowej w Dziale Domów Studenckich UG.

Do wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego należy dołączyć kopię odpisu aktu małżeństwa.

Do wniosku o przyznanie pokoju jednoosobowego należy dołączyć dodatkową dokumentacją (dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia lub orzeczenie niepełnosprawności) z opisem sytuacji wnioskodawcy.

 

 

Pełny, jednolity tekst Regulaminu:

Zarządzenie Kanclerza 10/K/21 02.09.2021 w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Regulamin Przyznawania Miejsc i Kwaterowania w Domach studenckich UG [PDF, 313 KB]

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Marzec 2014 - 13:46; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: piątek, 8. Październik 2021 - 08:48; osoba wprowadzająca: Paulina Miłkowska