Iuventus Plus

Projekty finansowane w ramach programu "Iuventus Plus"

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Magdalena Stobińska

Tytuł projektu: "Analiza wybranych protokołów technologii kwantowych w oparciu o układy optyki zintegrowanej, nowoczesne metody fotodetekcji oraz kwantowane stany wielofotononowe"

Celem naukowym projektu jest teoretyczne i eksperymentalne zbadanie nowych możliwości oferowanych przez układy optyki zintegrowanej oraz najnowocześniejsze metody fotodetekcji pod kątem realizacji wybranych protokołów technologii kwantowych z użyciem stanów wielofotonowych: destylacji splątania kwantowego, kwantowej metrologii oraz identyfikacji stanów o procesów kwantowych.

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
NUMER UMOWY 0448/IP3/2015/73
OKRES REALIZACJI 25.02.2015 - 24.12.2017
KWOTA FINANSOWANIA 250 000,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Sebastian Mahlik

Tytuł projektu: "Spektroskopia wysokociśnieniowa azotków domieszkowanych jonami europu oraz ceru"

 

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
NUMER UMOWY 0271/IP3/2015/73
OKRES REALIZACJI 12.02.2015 - 11.02.2017
KWOTA FINANSOWANIA 297 500,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Anna Białk-Bielińska

Tytuł projektu: "Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotyksoczności leków przeciwnowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku"

 

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Chemii
NUMER UMOWY 0012/IP3/2015/73
OKRES REALIZACJI 11.02.2015 - 10.10.2017
KWOTA FINANSOWANIA 147 000,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Ewelina Grabowska

Tytuł projektu: "Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów TiO2/SrTiO3 modyfikowanych metalami szlachetnymi"

Celem projektu jest opracowanie metody otrzymywania oraz charakterystyka nowych trójwymiarowych nanostruktur półprzewodników typy Tio2/SrTiO3 modyfikowanych powierzchniowo metalami szlachetnymi o nowych właściwościach optycznych i fotokatalitycznych przeznaczonych m. in. do fotokonwersji związków organicznych i nieorganicznych w fazie wodnej i gazowej.

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Chemii
NUMER UMOWY 0132/IP2/2015/73
OKRES REALIZACJI 10.02.2015 - 09.02.2017
KWOTA FINANSOWANIA 263 160,00 zł

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 15. Kwiecień 2021 - 13:15; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Kwiecień 2021 - 15:01; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg