Premia na Horyzoncie


Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia i przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, biorących udział w realizacji projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020:

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UG

TYTUŁ PROJEKTU

KWOTA FINANSOWANIA (PLN)

NR UMOWY

OKRES REALIZACJI 

Tadeusz Koncewicz

Wydział Prawa
i Administracji

Premia na Horyzoncie do: Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law/ Godzenie Europy ze swoimi obywatelami poprzez demokrację i praworządność

118 307,00  

422859/PnH/2018

01-paź-17 - 30-wrz-21

Monika Tomaszewska

Wydział Prawa
i Administracji

Premia na Horyzoncie do:  Working Yet Poor / Pracujący, ale ciągle biedny

108 262,00  

492537/PnH2/2020

01-lut-20 - 31-sty-23

Alicja Mikołajczyk

Wydział Chemii

Premia na Horyzoncie do:  Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics / Rozwój i wdrożenie zrównoważonej platfory modelowania dla Nanoinformatyki

188 349,00  

440312/PnH/2019

01-sty-19 - 28-lut-23

Michał Szymański

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Premia na Horyzoncie do: Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria  / Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach

2 269 575,00  

451613/PnH2/2019

05-lut-20 - 31-sty-25

Krzysztof Bielawski

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Premia na Horyzoncie do:  RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies / Ugruntowanie praktyk odpowiedzialnych badań i innowacji w obszarz nauk biologicznych

43 202,00  

473629 /PnH2/2020

01-sty-20 - 31-gru-22

Łukasz Rudnicki

Międzynarodowe Centrum Technologii Kwantowych

Premia na Horyzoncie do:  Spectral-Temporal Metrology with Tailored Quantum Measurements / Częstotliwościowo-czasowa metrologia przy użyciu optymalnych pomiarów kwantowych

44 827,00  

487511/PnH2/2020

01-paź-20 - 30-wrz-23

Iwona Sagan

Wydział Oceanografii i Geografii

Premia na Horyzoncie do:  Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy / Miasta jako areny politycznych innowacji wspierających rozwój demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej

280 477,00  

508554/PnH2/2021

01-sty-21 - 30-cze-24

Agnieszka Gajewicz-Skrętna

Wydział Chemii

Premia na Horyzoncie do: Zaawansowane materiały
o wysokim współczynniku proporcji i materiały wieloskładnikowe: W kierunku kompleksowych
testów i inteligentnych strategii bezpiecznego projektowania

202 493,00  

503049/PnH2/2021

02-mar-21 - 30-sty-25

Javier Alfaro

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

Premia na Horyzoncie do:  Wiedza na wyciągniecie ręki: wiedza kliniczna dla ludzkości / Knowledge at the Tip of your Fingers: Clinical Knowledge for Humanity

591 041,00  

507056/PnH2/2021

11-mar-21 - 31-gru-24

Krzysztof Bielawski

Centrum Analiz i Ekspertyz

Premia na Horyzoncie do:  Reinforce SustainablE Actions, Cooperation and Harmonisation across and by the SEA-EU Alliance /  Wzmocnienie zrównoważonych działań, współpraca i harmonizacja w ramach i poprzez sojusz SEA-EU

286 074,00  

509584/PnH2/2021

01-cze-21 - 31-gru-23

Ewa Łojkowska

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Premia na Horyzoncie do:  Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans /  Zmiana funkcjonowania instytucji poprzez wdrożenie Planu Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn

181 048,00  

505496/PnH2/2021

11-cze-21 - 31-sty-24

Wojciech Siwek

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

Premia na Horyzoncie do: Identification of transcriptional memory maintenance factors through a cell selection strategy

228 413,00  

516254/PnH2/2021

01-cze-21 - 31-maj-24

Jacek Barańczuk

Wydział Oceanografii i Geografii

Premia na Horyzoncie do: Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities / Inteligentna kontrola odporności klimatu w Europejskich Miastach Przybrzeżnych

246 701,00  

533141/PnH2/2021

10-gru-21 - 30-cze-25

Marcin Wołek Wydział Ekonomiczny Premia na Horyzoncie do: Elektryfikacja transportu publicznego w miastach /Electrification of public transport in cities 120 665,00 367195/PnH/2018 01-cze-15 -31-maj-18
Tomasz Puzyn Wydział Chemii Premia na Horyzoncie do: Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks /NanoREG II 177 793,00 333305/PnH/2016 01-wrz-15 -31-sie-18
Krzysztof Bielawski Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG GUMed Premia na Horyzoncie do: Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk biologicznych/ Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences /STARBIOS 2  268 538,00 345400/PnH/2016 01-maj-16- 30-kwi-20
Jacek Szwedo Wydział Biologii Premia na Horyzoncie do: Datowanie skamieniałości przy użyciu danych molekularnych - innowacyjne podejście do określenia wieku bursztynu bałtyckiego/ /Dating fossils with molecules - innovative approach to determine the age of Baltic amber 126 277,00 422865/PnH/2018 01-wrz-18 -31-sie-20
Tadeusz Kaczorowski Wydział Biologii Premia na Horyzoncie do: Metagenomika jako źródło innowacji/ Viral Metagenomics for Innovation Value /Virus X 539 776,00 332205/PnH/2016 01-kwi-16 -31-mar-20
Wołowicz Maciej Wydział Oceanografii i Geografii Premia na Horyzoncie do: Stowarzyszenie Europejskich Laboratoriów Biologii Morza Plus - Assemble Plus /Association of European Marine Biological Laboratories Plus 150 350,00 408681/PnH/2018 01-paź-17 -30-wrz-21
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Marzec 2022 - 14:47; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: piątek, 28. Październik 2022 - 08:34; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis