Projekt Międzynarodowy Współfinansowany

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia i przeznaczone na dofinansowanie wkładu własnego:

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UG TYTUŁ PROJEKTU KWOTA FINANSOWANIA (PLN) NR UMOWY OKRES REALIZACJI 
Hanna Łądkowska Wydział Oceanografii
i Geografii
PMW do: Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii akwakultury w obszarze Południowego Bałtyku/ InnoAquaTech - Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area 178 848,00 3682/INTERREG-VA/16/2017/2 01.07.2016 - 31.07.2019
Przemysław Kulawczuk Wydział Ekonomiczny PMW do: Baltic Heritage Routes. Rozwój infrastruktury turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym w obszarze  południowego Bałtyku/ Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area 212 836,00 3998/Interreg VA/2018/2 17.08.2017 - 30.04.2021
Monika Normant-Saremba Wydział Oceanografii
i Geografii
PMW do: Przygotowanie opcji zarządzania w celu zmniejszenia ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych  poprzez transport morski w Regionie Morza Bałtyckiego /Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping 112 653,00 3859/INTERREG BSR/17/2018/2 01.10.2017 - 31.03.2021
Dorota Pyć Wydział Prawa i Administracji PMW do: Instrumenty morskiego planowania przestrzennego w zrównoważonym zarządzaniu morskim /SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance 265 756,00 3930/SPB 2014-2020/2018/2 02.01.2018 - 31.12.2021
Katarzyna Palińska Wydział Oceanografii
i Geografii
PMW do: Bioekonomia na rzecz „błękitnego wzrostu” w Regionie Morza Bałtyckiego/ Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region – a platform project to capitalize on the outputs of complementary transnational projects 56 911,00 5044/INTERREG BSR/2019/2 o wykonanie projektu miedzynar. W42/INTERREG BSR/2019 01.10.2018 - 31.03.2022
Ernest Czermański Wydział Ekonomiczny PMW do: Wzmocnienie transportu kombinowanego w regionie Morza Bałtyckiego/ Strenghtening combined transport in the Baltic Sea Region 140 787,00 5121/INTERREG BSR/2020/2 o wykonanie projektu miedzynar. W51/INTERREG BSR/2020 01.01.2019 - 30.06.2021
Waldemar Ossowski Wydział Historyczny PMW do: Stworzenie trwałej podstawy dla innowacyjnej Archeoturystyki - nowa ”zielona” trasa archeologiczna w południowym regionie Morza Bałtyckiego/ Laying fixed foundations for innovative Archeotourism - a new “green” Archeoroute in the Southern Baltic Sea Region 245 000,00 5166/SBP 2014-2020/2021/2 01.01.2020 - 31.12.2022
Hanna Łądkowska Wydział Oceanografii
i Geografii
PMW: Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku/ Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region 154 420,00 5126/SBP 2014-2020/2020/2/2020/2 o wykonanie projektu miedzynar. W58/sbp 2014-2020/2020 01.0.2020 - 31.12.2022

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2022 - 09:46; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: środa, 2. Listopad 2022 - 12:53; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis