Projekt Międzynarodowy Współfinansowany

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia i przeznaczone na dofinansowanie wkładu własnego:

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UG TYTUŁ PROJEKTU KWOTA FINANSOWANIA (PLN) NR UMOWY OKRES REALIZACJI 
Ernest Czermański Wydział Ekonomiczny PMW: Niebieskie Łańcuchy
Dostaw dla Regionu Morza Bałtyckiego” (akronim: Blue Supply Chains)
257 531,00 5650/Interreg BSR 2021-2027/2023/2 01.01.2023 - 31.12.2025
Tomasz Koncewicz Wydział Prawa i Administracji

PMW: Zaufanie, niezawisłość, bezstronność i odpowiedzialność przedstawicieli zawodów prawniczych zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE - część 2, (akronim: TRIAL 2)

20 876,00 5396/JUST/2023/2 01.02.2023 - 31.07.2025
Tomasz Puzyn Wydział Chemii PMW: Partnerstwo na rzecz
oceny ryzyka związanego z chemikaliami” (akronim: PARC)
2 656 226,00 5456/HE/2023/2 01.01.2023 - 31.12.2028
Hanna Łądkowska Wydział Oceanografii
i Geografii
PMW: Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku 154 420,00 5126/SBP 2014-2020/2020/2/2020/2 01.01.2020 - 30.06.2023
Waldemar Ossowski Wydział Historyczny PMW do: Stworzenie trwałej podstawy dla innowacyjnej Archeoturystyki - nowa ”zielona” trasa archeologiczna w południowym regionie Morza Bałtyckiego 245 000,00 5166/SBP 2014-2020/2021/2 01.01.2020 - 31.12.2022
Ernest Czermański Wydział Ekonomiczny PMW do: Wzmocnienie transportu kombinowanego w regionie Morza Bałtyckiego 140 787,00 5121/INTERREG BSR/2020/2 01.01.2019 - 30.06.2021
Katarzyna Palińska Wydział Oceanografii
i Geografii
PMW do: Bioekonomia na rzecz „błękitnego wzrostu” w Regionie Morza Bałtyckiego 56 911,00 5044/INTERREG BSR/2019/2 01.10.2018 - 31.03.2022
Dorota Pyć Wydział Prawa i Administracji PMW do: Instrumenty morskiego planowania przestrzennego w zrównoważonym zarządzaniu morskim 265 756,00 3930/SPB 2014-2020/2018/2 02.01.2018 - 31.12.2021
Monika Normant-Saremba Wydział Oceanografii
i Geografii
PMW do: Przygotowanie opcji zarządzania w celu zmniejszenia ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych  poprzez transport morski w Regionie Morza Bałtyckiego  112 653,00 3859/INTERREG BSR/17/2018/2 01.10.2017 - 31.03.2021
Przemysław Kulawczuk Wydział Ekonomiczny PMW do: Baltic Heritage Routes. Rozwój infrastruktury turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym w obszarze  południowego Bałtyku 212 836,00 3998/Interreg VA/2018/2 17.08.2017 - 30.04.2021
Hanna Łądkowska Wydział Oceanografii
i Geografii
PMW do: Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii akwakultury w obszarze Południowego Bałtyku 178 848,00 3682/INTERREG-VA/16/2017/2 01.07.2016 - 31.07.2019

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2022 - 09:46; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Marzec 2024 - 07:43; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg