Społeczna odpowiedzialność nauki

Projekty finansowane w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki"

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Beata Grobelna

Tytuł projektu: "Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim - Znane i nieznane oblicza nauki/ Science Clubs at the University of Gdańsk - Known and unknown faces of science"

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu na linii nauka-społeczeństwo poprzez przekazywanie rzeczowych, opartych na wiedzy i dowodach naukowych, ale podane w przystępnej formie i zrozumiałym językiem informacji społeczeństwu. Inną formą jest popularyzacja nauki poprzez organizację cyklicznych zajęć w postaci wykładów, pokazów i warsztatów organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Ma to na celu wzmocnić pozytywny odbiór nauki przez społeczeństwo, kiedy to nauka wychodzi naprzeciw jej pośrednim odbiorcom, staje się otwartą i przystępną w odbiorze.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Chemii
NUMER UMOWY SONP/SP/462227/2020
OKRES REALIZACJI 01.10.2020 - 30.06.2022
KWOTA FINANSOWANIA 293 105,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Hanna Furmańczyk

Tytuł projektu: "Nauka? Taką – to ja lubię! – popularyzacja nauk ścisłych"

Projekt obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie portalu popularyzacyjnego nauki: matematykę, fizykę i informatykę wraz z cyklem imprez popularyzujących, pod wspólnym tytułem: "Nauka? Taką - to ja lubię!"

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
NUMER UMOWY SONP/SP/550468/2022
OKRES REALIZACJI 01.10.2022 - 30.09.2024
KWOTA FINANSOWANIA 133 710,00 zł

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Listopad 2020 - 07:36; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 08:17; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis