Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Piotr Stepnowski

Tytuł projektu: "Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni badawczej/ Preparation of a long-term development plan for the University of Gdańsk as a research university"

Celem projektu jest wskazanie kierunków rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pozwalających na uzyskanie statusu uniwersytetu badawczego poprzez realizację zadań polegających na przeprowadzeniu odpowiednich badań i analiz. Realizacja celu projektu pozwoli na opracowanie długoterminowego planu rozwoju uczelni badawczej.

NAZWA WYDZIAŁU Prorektor ds. Nauki
i Współpracy
z Zagranicą
NUMER UMOWY 0003/SDU/2018/18
OKRES REALIZACJI 07.12.2018 - 31.05.2019
KWOTA FINANSOWANIA 700 000,00 zł

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2022 - 09:59; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: środa, 2. Listopad 2022 - 11:22; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis