Academic speaking skills - warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w kontekście akademickim dla pracowników UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Academic speaking skills - warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w kontekście akademickim dla pracowników UG

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w formalnych sytuacjach akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

CELE KURSU

 • podniesienie poziomu umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku angielskim z uwzględnieniem specyfiki kontekstu akademickiego,
 • doskonalenie płynności mówienia i precyzji formułowania myśli,
 • zapoznanie z dynamiką anglojęzycznego dyskursu akademickiego oraz technikami prezentacji akademickich.

ORGANIZACJA KURSU

 • Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny
 • Czas trwania kursu: grudzień 2018 – marzec 2019
 • Terminy spotkań: wtorki i czwartki w godzinach 15.30 do 18.45
  (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny, dwa razy w tygodniu)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, którzy specjalizują się w nauczaniu języka mówionego i  akademickiego, w nauczaniu fonetyki języka angielskiego, a także specjaliści z różnych wydziałów i instytutów Uniwersytetu Gdańskiego posiadający duże doświadczenie w wygłaszaniu referatów i przygotowywaniu naukowych materiałów wizualnych w języku angielskim w ramach swojej dziedziny.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit miejsc: 15 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, tel. +58 523 30 50,  e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy zeskanować i przesłać na powyższy adres e-mail, a jeśli zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w kursie, prosimy o dostarczenie oryginału dokumentu na pierwsze zajęcia.

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę,  kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic speaking. 

 

ZałącznikWielkość
Plik Formularz zgłoszeniowy13.87 KB