Academic writing – kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Academic writing – kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników UG

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

CELE KURSU

 • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie
  z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
 • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi,
  na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
 • przedstawienie know how podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi
  w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
 • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji
  z wydawcą w języku angielskim (case studies);
 • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
 • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

 • Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 8 godz. wykładów i 36 godz. ćwiczeń)
 • Czas trwania kursu: grudzień 2018 – marzec 2019
 • Terminy spotkań: wtorki i czwartki w godzinach 15.30 do 18.45
  (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny, dwa razy w tygodniu)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadający bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit miejsc: 15 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, tel. +58 523 30 50, e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy zeskanować i przesłać na powyższy adres e-mail,
a jeśli zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w kursie, prosimy o dostarczenie oryginału dokumentu na pierwsze zajęcia.

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę, kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic writing

Formularze zgłoszeniowe w załączeniu

 

ZałącznikWielkość
Plik Formularz zgłoszeniowy13.87 KB