Dodatki grudniowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dodatki grudniowe

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG w grudniu 2018 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. ’’dodatków grudniowych”. Kwota świadczeń została zmieniona ze względu na możliwość przekroczenia 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Od nowego semestru w ramach "rekompensaty" zostaną podwyższone stawki stypendiów. W związku z tym wysokość świadczeń wynosić będzie odpowiednio:

 

- 400,00 do stypendium socjalnego,

 

- 400,00 do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

 

- 400,00 do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00.