Wjazd na teren Bałtyckiego Kampusu UG

System kontroli wjazdu na teren Kampusu UG w Oliwie dla STUDENTÓW

1 października 2017 r. zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Od tej daty wjazd na teren Kampusu dla studentów będzie możliwy wszystkimi dostępnymi bramami z wykorzystaniem legitymacji studenckiej.

Studenci Wydziałów UG usytuowanych na terenie Kampusu, w celu nadania uprawnień do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na podstawie ważnej legitymacji, składają wniosek [PDF, 37,4 KB] we Właściwym Dziekanacie lub w Dziale Domów Studenckich pokój 113 stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia_nr_7k19_kanclerza_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_22_lipca_2019_roku_zmieniajace_zarzadzenie_nr_5k17_kanclerza_ug   bez uiszczania opłaty.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie [PDF, 471 KB].

Dział Studenckich Spraw Socjalnych przyjmuje wnioski jedynie studentów, doktoranci składają podania we właściwym dziekanacie.

Nadanie uprawnień studentom następuje na podstawie złożonego wniosku w terminie 7 dni. Aktywowanie legitymacji następuje przez zgłoszenie się osoby wnioskującej do punktu Dyspozytorni Straży Uniwersyteckiej celem aktywacji legitymacji (budynek Biblioteki UG).

Zmianę danych zawartych we wniosku, każdy wnioskujący powinien niezwłocznie zgłosić do Straży Uniwersyteckiej, która jest administratorem bazy danych systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu.

Informujemy, iż aktywowanie legitymacji studenckich i doktoranckich do "systemu parkingowego" odbywać się będzie w dniach poniedziałek-piątek w godzinach od 9:00 do 14:00 w pomieszczeniu obsługi systemu parkingowego przy dyspozytorze Straży Uniwersyteckiej w budynku Biblioteki Głównej UG. Do czasu aktywacji legitymacji wjazd na teren Kampusu Oliwa odbywać się będzie przez bramy nr 2 i 5 po okazaniu legitymacji.

                                                                                                     UWAGA !!!!!!!!!!!!!

STUDENCI KTÓRZY  W ZESZŁYM ROKU AKADEMICKIM OTRZYMALI UPRAWNIENIA NA WJAZD  NA TEREN BAŁTYCKIEGO KAMPUSU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU  BĘDĄ AKTYWOWANE  NA KOLEJNY  ROK AKADEMICKI AUTOMATYCZNIE.

Studenci, którzy uiścili opłatę za wydanie identyfikatora proszeni są o zgłoszenie się po odbiór wniosku (dziekanat lub w Dziale Domów Studenckich pokój 113), na którym zostanie dopisana adnotacja o zmianie zarządzenia oraz podejście do Działu Finansowego (budynek rektoratu, III piętro, pokój 309) w celu odebrania nienależnie wpłaconych środków. Osoby wpłacające w kasie powinny przedstawić paragon lub oświadczenia jego zgubienia zaś osoby wpłacające na konto proszone są o przedstawienie potwierdzenia przelewu.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, Wrzesień 14, 2017 - 11:18; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: środa, Październik 30, 2019 - 11:51; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska