fbpx Ubezpieczenie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia studentów

Ubezpieczenia studentów

Ze względu na panujący stan zagrożenia epidemicznego należy wnioski wysyłać mailowo.( renata.kowalewska@ug.edu.pl)

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę zgodnie z art.86 ust.1 pkt  6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz.U. nr 210, poz 2135 ) za:

  • studentów i doktorantów , którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na pisemny wniosek studenta,
  • studentów i doktorantów , którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu  ( nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych ),
  • studentów i doktorantów , którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, bądź posiadają ważna Kartę Polska.

Do czasu ukończenia 26 roku życia  student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach  bądź opiekunach prawnych.

Przepisy wskazują kolejność przyjmowania obowiązku zgłoszenia:

  • jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie do ubezpieczenia zgłasza pracodawca i opłaca składkę,
  • jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, obowiązek leży po stronie studenta /doktoranta

Student/ doktorant w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić się osobiście do Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów, ul. Bażyńskiego 1 A, pokój 110  by wypełnić wniosek.

Powinien mieć przy sobie dowód osobisty (konieczny do ubezpieczenia jest pesel).

Skreślenie z listy studentów, ukończenia studiów, bądź podjęcia zatrudnienia zgłasza w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów,

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon opr-wniosek_o_ubezpieczenie_zdrowotne.doc44 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Renata Kowalewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Licznerska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku, 12:41