fbpx NBP zaprasza do udziału w XII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

NBP zaprasza do udziału w XII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

NBP zaprasza do udziału w XII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

NBP  zaprasza do udziału w XII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Konkurs skierowany jest do Autorów:

•prac magisterskich  z zakresu nauk ekonomicznych obronionych w uczelniach na terenie Polski

w terminie między 1 stycznia 2018 r.  a  31 grudnia 2018 r.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać:

autorzy oraz

• uczelnie lub promotorzy za zgodą autora.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać :

pracę magisterską  w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w formacie doc,docx lub rtf)

• wypełniony formularz zgłoszeniowy

• odpis dyplomu wraz z suplementem, potwierdzającego nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę tytułu zawodowego

   „magistra”, wraz z datą obrony, kierunkiem studiów, nazwą wydziału/instytutu i uczelni, w której obrona się odbyła.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:

 - I nagroda  (Nagroda Prezesa NBP) – w wysokości 15 000 zł;

-  II nagroda – w wysokości  10 000 zł;

- III nagroda – w wysokości  7 000 zł.

Organizatorzy przyznają także dwa wyróżnienia w wysokości po 5 000 zł każde

Prace, wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw,

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21,   00-919 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”

Termin nadsyłania prac:

do 14 czerwca 2019

Więcej informacji:

Ogłoszenie

Strona internetowa XII edycji konkursu

Regulamin

Kontakt:

Koordynator: Julia Dobrzańska-Giedrys

e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl       Tel 22 185 21 08