Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje, iż osoby, które nie otrzymały zgody na zakwaterowanie z puli ogólnouczelnianej  w dniu 12.09.2019 r. (przydział pokoi 1-os., pokoi dla par, miejsc dla obcokrajowców) w celu ponownego aplikowania o przydział są zobowiązane do złożenia odwołania w nieprzekraczalnym terminie do  04.10.2019 r.

Równocześnie informujemy, iż studenci posiadający Orzeczenie Niepełnosprawności lub zaś. lekarskie z dokumentacją medyczną mają prawo złożenia wniosku o pokój 1-osobowy w terminie do 04.10.2019 r.

 

Odwołania lub wnioski należy składać osobiście w DSSS pok.111 lub na adres mailowy beata.weber@ug.edu.pl lub socjalny@ug.edu.pl

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna odbędzie się w dniu 07.10.2019.

Wyniki zostaną ogłoszone 08.10.2019 r po godz. 12.00. Informacje udzielane będą przez DSSS lub administracje Domów Studenckich.