fbpx Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań  w Rzymie, Wiedniu, Londynie i  innych ośrodkach naukowych  Europy.

Kandydatami do stypendium mogą być:

• archeologowie śródziemnomorscy;

• historycy;

• historycy sztuki;

• filologowie klasyczni;

• historycy filozofii.

Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Stypendyści muszą we własnym zakresie

 znaleźć miejsce zakwaterowania (tylko wyjeżdżającym do Wiednia i Rzymu PAU może ułatwić zakwaterowanie).

 W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Składanie wniosków o stypendia na 2021 r:

• w formie papierowej z podpisem na  adres:

 Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności ( ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków)  oraz

• w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Termin składania wniosków:

do 08.05.2020

Więcej informacji:

ogłoszenie

Pytania dotyczące stypendiów należy kierować na adres: katarzyna.dzieglo@pau.krakow.pl