fbpx Instrukcje o dostępnych na UG metodach nauczania zdalnego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Instrukcje o dostępnych na UG metodach nauczania zdalnego

Instrukcje o dostępnych na UG metodach nauczania zdalnego

Szanowni Państwo,

 

Na stronie głównej „UG->Pracownicy->Sprawy informatyczne->Nauczanie zdalne”

(pod adresem https://ug.edu.pl/o_uczelni/uslugi_it/nauczanie_zdalne) umieszczone zostały instrukcje o dostępnych na UG metodach nauczania zdalnego.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie podpisów w formie papierowej, przewiduje się możliwość uzyskania akceptacji drogą e-mail zachowując ciągłość korespondencji. Decyzja o zmianie trybu procedury uzyskania uprawnień należy przy tym do władz uczelni/wydziału.

Wnioski w formie elektronicznej dotyczące dostępu do portalu Moodle prosimy przesyłać na adres help@ug.edu.pl.

W przypadku MS Teams klauzule zostały zamieszczone w formularzach dotyczących wnioskowania o założenie grup, a ewentualne pytania prosimy kierować na adres teams.access@ug.edu.pl.

 

---

Zespól Centrum Informatycznego UG