fbpx Nauczanie zdalne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne, informacje ogólne

Centrum Informatyczne UG uprzejmie informuje o zmianach w sposobie prowadzenia nauczania zdalnego od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Biorąc pod uwagę Państwa wnioski dotyczące sposobu pracy ze studentami, aby wyeliminować napotykane dotąd trudności związane z wykorzystywaniem kont w odrębnych przestrzeniach systemowych - tenantach, koniecznością wnioskowania o tworzenie nowych Zespołów w Teams czy czasochłonnym przypisywaniem do nich całych grup ćwiczeniowych, w uzgodnieniu z Panią Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji dr hab. Anetą Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, zostało przygotowane następujące rozwiązanie:

  1. Wszystkim Pracownikom dydaktycznym, mającym dostęp do danych osobowych w zakresie nauczania zdalnego, na podstawie wypełnionych i zatwierdzonych wniosków, zostaną automatycznie założone pełne konta Microsoft 365 (dawniej Office 365).
  2. Dotychczasowe konta Gościa zostaną zablokowane, a przypisane do nich Zespoły zostaną automatycznie dołączone do nowych, pełnych kont. Pracownicy posiadający konta gościa bez stosownych uprawnień są zobowiązani jak najszybciej o nie wystąpić, aby mogli otrzymać nowe konto w tenancie studenckim.
  3. Nowe konta w tenancie studenckim otrzymają pełne uprawnienia do samodzielnego tworzenia Zespołów.
  4. Zarówno nowe kursy na Portalu Edukacyjnym/Moodle jak i te już istniejące, których pełna nazwa rozpoczynać się będzie od znaków „ATC-” automatycznie wygenerują Zespół w Teams z przypisanymi odpowiednimi studentami. Cały kurs będzie dostępny jako dodatkowa zakładka w kanale ogólnym danego Zespołu.
  5. Osoby nieposiadające uprawnień dostępu do danych w zakresie nauczania zdalnego (o czym świadczy brak możliwości założenia kursu na Portalu Edukacyjnym) otrzymają swoje konta po przejściu szkolenia ODO na PE oraz po uzupełnieniu i przeprocesowaniu elektronicznego wniosku na Portalu Pracownika.

Szczegółowe instrukcje techniczne znajdują się na stronie nauczanie zdalne.

Nauczyciel akademicki, aby prowadzić zajęcia online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, powinien być zalogowany w tenancie studenckim.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Sebastian Zaborowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 września 2020 roku, 12:26