Instrukcje ogólne

Ustawienie profili w przeglądarce Microsoft Edge

Ostatnia modyfikacja: środa, 23 Wrzesień, 2020 - 11:21

Informacje ogólne

Do korzystania z Portalu Edukacyjnego (PE – Moodle) oraz Office 365, w tym wszelkich usług dostępnych w pakiecie, rekomenduje się używania przeglądarki Microsoft Edge. Program zainstalowany jest domyślnie na komputerach z najnowszym systemem Microsoft Windows. W razie konieczności można ją również pobrać i samemu zainstalować bez praw administratora.

Uprawnienia do zakładania i prowadzenia kursów e-learningowych na Portalu Edukacyjnym

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 11 luty, 2021 - 11:45

Każdy nauczyciel, również prowadzący zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych, który chce korzystać z systemu e-learningowego Uniwersytetu Gdańskiego, musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach czynności Prowadzenie nauczania w formie e - learningu, określonej w rejestrze czynności, którego skrócona wersja jest dostępna na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/ochrona_danych_osobowych/niezbedne_dokumenty.