Instrukcje ogólne

Konfiguracja połączenia z kontem Teams z poziomu platformy Moodle

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 Październik, 2020 - 10:42
Samodzielne powiązanie PE/Moodle z kontem Microsoft Office 365 użytkownik wykonuje tylko jeden raz. W razie problemów należy kontaktować się z administratorem strony.

Uruchomienie przeglądarki

Do pracy na Portalu Edukacyjnym, w szczególności korzystając z funkcjonalności połączenia z MS Teams zalecamy używanie najnowszej wersji przeglądarki Edge ze skonfigurowanym profilem.

Ustawienie profili w przeglądarce Microsoft Edge

Ostatnia modyfikacja: środa, 23 Wrzesień, 2020 - 11:21

Informacje ogólne

Do korzystania z Portalu Edukacyjnego (PE – Moodle) oraz Office 365, w tym wszelkich usług dostępnych w pakiecie, rekomenduje się używania przeglądarki Microsoft Edge. Program zainstalowany jest domyślnie na komputerach z najnowszym systemem Microsoft Windows. W razie konieczności można ją również pobrać i samemu zainstalować bez praw administratora.

Uprawnienia do zakładania i prowadzenia kursów e-learningowych na Portalu Edukacyjnym

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 11 luty, 2021 - 11:45

Każdy nauczyciel, również prowadzący zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych, który chce korzystać z systemu e-learningowego Uniwersytetu Gdańskiego, musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach czynności Prowadzenie nauczania w formie e - learningu, określonej w rejestrze czynności, którego skrócona wersja jest dostępna na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/ochrona_danych_osobowych/niezbedne_dokumenty.

Jak używać narzędzi do pracy zdalnej, udostępnionych na UG w roku akademickim 2020/2021

Ostatnia modyfikacja: środa, 7 Październik, 2020 - 10:52

Zasady ogólne

  1. Nauczyciel akademicki (NA) , aby prowadzić zajęcia online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, powinien być zalogowany w tenancie studenckim.[1]
  2. Konta dostępowe do tenanta studenckiego są tworzone automatycznie dla wszystkich pracowników dydaktycznych mających dostęp do danych osobowych w ramach czynności Prowadzenie nauczania w formie e-learningu.