fbpx Jak używać narzędzi do pracy zdalnej, udostępnionych na UG w roku akademickim 2020/2021 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jak używać narzędzi do pracy zdalnej, udostępnionych na UG w roku akademickim 2020/2021

Jak używać narzędzi do pracy zdalnej, udostępnionych na UG w roku akademickim 2020/2021

Zasady ogólne

 1. Nauczyciel akademicki (NA) , aby prowadzić zajęcia online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, powinien być zalogowany w tenancie studenckim.[1]
 2. Konta dostępowe do tenanta studenckiego są tworzone automatycznie dla wszystkich pracowników dydaktycznych mających dostęp do danych osobowych w ramach czynności Prowadzenie nauczania w formie e-learningu. W chwili obecnej na UG wdrożony został system do obsługi wniosków, dostępny w zakładce “wnioski ODO” Portalu Pracownika.  Dane do logowania zostaną przesłane  mailowo. Posiadanie konta, które nie jest typu gość (jak miało to miejsce do tej pory) umożliwia prowadzenie ewidencji odbytych zajęć wraz z listą ich uczestników.  Pozwala na to opcja pobrania listy obecności (patrz grafika poniżej). Należy pobrać ją przed zakończeniem spotkania online.
  lista obecności

Oryginalna procedura nadawania uprawnień do danych z obiegiem papierowym opisana jest na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/ochrona_danych_osobowych/procedura_nadawania_uprawnien.

Prowadzenie wykładu online

Aby przeprowadzić wykład online, w pierwszej kolejności należy przygotować sobie link do spotkania. Warto ustawić sobie spotkanie cykliczne, wówczas wykład automatycznie w danym okresie dopisze nam się do kalendarza we wszystkich terminach występowania.

Do tworzenia linku na spotkanie, ze względu na otwieranie się Opcji spotkania w przeglądarce, aby uniknąć problemów z uwierzytelnianiem użytkownika, gorąco zalecamy robienie tego przez przeglądarkę internetową. Najlepiej wykorzystać nową przeglądarkę Edge z dedykowanym profilem. Dla starszych Windowsów, gdy Edge niedostępny, można skorzystać np. z Chrome. Z Teams nie działa przeglądarka FireFox.

Samo prowadzenie wykładu zdalnego będzie zdecydowanie wygodniejsze poprzez aplikację klasyczną. Ma ona dodatkowe funkcjonalności, których nie zapewnia Teams z wersji przeglądarkowej. Są to między innymi:

 • Możliwość udostępnienia filmu z dźwiękiem (przez www nie działa)
 • Możliwość rozmycia tła za osobą prowadzącą (przez www nie działa)
 • Możliwość wyboru tła za osobą prowadzącą (przez www nie działa)
 • Możliwość oglądania obrazów z wielu kamer na raz (przez www nie działa)
 • Lepsza jakość przekazu i komfort użytkowania, w tym rozmowa w oddzielnym oknie.

Zalogowanie się i przygotowanie zaproszenia z linkiem do wykładu w MS Teams

 1. NA loguje się do systemu Microsoft Office 365 (M365) swoim kontem w tenancie studenckim[2]  przez nową przeglądarkę Edge na stronie https://office.com
 2. NA wybiera aplikację Teams i uruchamia ją w karcie przeglądarki (nie w aplikacji).
  wybór teams
 3. NA tworzy i udostępnia link studentom.

Uruchomienie aplikacji MS Teams i obsługa spotkania

 1. Aplikacja, o ile zainstalowana, uruchamia się automatycznie ze startem komputera.
  Sprawdzamy w jakim tenancie jesteśmy zalogowani i w razie potrzeby wylogowujemy się i logujemy ponownie w tenancie studenckim[1].
 2. Przed określoną godziną spotkania dołączamy do niego i oczekujemy na studentów. Dobrą praktyką jest uruchomienie slajdu startowego z wyświetlonymi zasadami savoir vivre, obowiązującymi podczas naszego wykładu.

Prowadzenie ćwiczeń i zajęć wymagających stworzenie kursów PE/Moodle i/lub Zespołów MS Teams

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem kursów PE/Moodle 

 1. NA loguje się do PE jako pracownik.
 2. NA zakłada nowy kurs.
 3. NA uzupełnia materiały.
 4. NA dodaje studentów do kursu na jeden z 3 możliwych sposobów:
  1. Zapisy pojedynczych studentów (ręczne).
  2. Zapisy na kurs za pomocą grup salowych.
  3. Zapisy za pomocą hasła dostępu do kursu.
 5. NA przydziela zadania studentom.
 6. NA przygotowuje oraz przeprowadza testy sprawdzające wiedzę.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zespołów MS Teams 

 1. NA samodzielnie zakłada zespół Teams typu Zajęcia w tenacie studenckim.
 2. NA konfiguruje Zeszyt zajęć i przygotowuje materiały do pracy z grupą.
 3. NA dodaje studentów do zespołu.
 4. NA przydziela zadania studentom.
 5. NA przygotowuje oraz przeprowadza testy sprawdzające wiedzę.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem kursów PE/Moodle połączonych z MS Teams

 1. NA aby móc skorzystać z połączonych środowisk Moodle - Teams musi jednorazowo połączyć swoje środowisko PE/Moodle ze swoim kontem Office 365. Konfiguracja połączenia z kontem Teams z poziomu platformy Moodle.
 2. Aby stworzony kurs wraz z przypisanymi studentami pojawił się jako zespół w Teams, pełna nazwa kursu musi rozpoczynać się od 4 znaków: „ATC-".
 3. Nazwa kursu, który ma zostać zsynchronizowany z Teams powinna odpowiadać nazewnictwu zespołów Teams opisanych w dokumencie Sposób tworzenia nazw Zespołów w Teams.
 4. Tak stworzony kurs będzie dostępny w Teams, dla przypisanych do niego studentów, w dodatkowej karcie Moodle w kanale Ogólnym.
Moodle w Teams
 
 
[1]  W tenancie studenckim wystarczy sprawdzić, czy jesteśmy członkiem zespołu Teams Teachers. Takiego zespołu nie ma w tenancie pracowniczym.
[2]  Parametry logowania do konta o strukturze loginu imie.nazwisko@staffms.ug.edu.pl otrzymują Państwo mailem po odbyciu kursu elearningowego z ochrony danych osobowych na Portalu Edukacyjnym (PE) oraz po wysłaniu elektronicznego wniosku ODO z Portalu Pracownika. Osoby które szkolenie przeszły i przesłały wnioski (również papierowe) nie muszą tego ponawiać – konta zostały założone automatycznie. Sprawdź, czy masz już uprawnienia.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Sebastian Zaborowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 października 2020 roku, 10:52