Dodawanie pliku do kursu w Moodle

Aby dodać plik do kursu (tak, jak przy dodawaniu każdego zasobu), należy w kursie kliknąć przycisk Włącz tryb edycji znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu:

1

W kursie pojawią się dodatkowe opcje edycji. W dowolnym temacie klikamy Dodaj aktywność lub zasób:

2

Pojawi się okno, z którego wybieramy Plik (albo z zakładki Wszystkie, albo jak na poniższym przykładzie z zakładki Zasoby):

3

Pojawi się okno dodawania pliku. Plik musi mieć nadaną nazwę, opis można pominąć:

4

Poniżej należy wskazać plik, który chcemy umieścić w kursie:

5

6

Wybieramy plik z komputera i klikamy przycisk Prześlij ten plik:

7

Wskazany plik pojawi się w polu Pliki:

8

Możemy również wybrać sposób wyświetlania danego pliku:

9

Na końcu klikamy przycisk Zapisz i wróć do kursu.

Plik pojawi się w kursie z odpowiednią ikonką. Tak, jak przy pozostałych zasobach, w celu zmiany pliku lub jego ustawień, klikamy Modyfikuj przy danym pliku.

10

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Październik 2020 - 09:13; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Październik 2020 - 09:38; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski