Dodawanie testu do kursu w Moodle

Aby przeprowadzić egzamin lub kolokwium w kursie, można wykorzystać moduł aktywności Test (quiz).

Aby zbudować test należy najpierw dodać sam moduł testu, następnie trzeba utworzyć i dodać pytania do bazy pytań, a na koniec należy dodać pytania do testu. Ten sposób tworzenia testu umożliwia wielokrotne wykorzystywanie pytań i dodawanie ich do różnych testów, a także udostępnianie ich innym nauczycielom.

Jak przy dodawaniu każdego zasobu lub aktywności, należy w kursie kliknąć przycisk Włącz tryb edycji znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu:

1

W kursie pojawią się dodatkowe opcje edycji. W dowolnym temacie klikamy Dodaj aktywność lub zasób

2

Pojawi się okno, z którego wybieramy Test (Quiz) (albo z zakładki Wszystkie, albo jak na poniższym przykładzie z zakładki Aktywności):

3

Otworzy się formularz dodawania nowego testu. Test musi mieć nadaną nazwę, opis można pominąć:

4

Ponieważ przy teście występuje wiele ustawień, proponuję aby od razu kliknąć link „Rozwiń wszystko” w prawym górnym rogu – wtedy wszystkie sekcje ustawień będą od razu widoczne.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze ustawienia testu:

5

 • daty „Otwórz test” i „Zamknij test” – określają w jakim czasie test będzie otwarty (domyślnie te pole są nieaktywne, więc jeśli chcemy określić czas, trzeba je włączyć zaznaczając pola z prawej strony),
 • „Limit czasu” – oznacza ile czasu jest przeznaczone na jedno podejście do testu
 • „po upływie czasu” – określa co system ma zrobić z odpowiedziami do testu, kiedy skończy się czas przeznaczony na test

W powyższym przykładzie test będzie dostępny dla studentów od 18 do 30 września, czas jednego podejścia to 30 minut, a w przypadku gdy studentowi skończy się czas – zostaną zapisane jego dotychczasowe odpowiedzi.

6

 • „Próg zaliczeniowy” – ustawienie minimalnej oceny, która zalicza egzamin
 • „Dostępne podejścia” – określa ile prób (podejść do testu) ma student. W przypadku egzaminu proponuję ustawić raczej jedno podejście.

7

W sekcji Układ należy najpierw rozwinąć opcje poprzez kliknięcie „Pokaż więcej”, pokaże się poniższy ekran:

8

 • „Nowa strona” – określa ile pytań ma się wyświetlić na stronie testu (od jednego do wszystkich). W powyższym przykładzie każde pytanie będzie wyświetlone na osobnej stronie.
 • „Metoda nawigacji” – można zostawić domyślnie (dowolna) lub zmienić na „sekwencyjną”, wtedy student będzie musiał przejść przez pytania po kolei, bez możliwości cofnięcia się.

9

 • „Zmień kolejność wewnątrz pytania” – ta opcja pozwala na wymieszanie odpowiedzi w samym pytaniu
 • „Jak zachowują się pytania” – pozostawienie domyślnej opcji oznacza, że student otrzyma punkty/komentarz dopiero po zakończeniu podejścia do testu. Można również ustawić opcję tak, aby punkty czy podpowiedzi pokazywały się po każdym pytaniu

10

Opcje przeglądu określają, jakie informacje zobaczy student na różnych etapach testu:

 • podczas próby (podejścia),
 • tuż po próbie,
 • pomiędzy ukończeniem próby a datą zamknięcia testu,
 • po zamknięciu testu.

Można określić, na jakim etapie student zobaczy swoje punkty, oceny, czy ew. prawidłowe odpowiedzi.

11

W polach sekcji „Całościowa informacja zwrotna” wpisujemy oceny i punkty/procenty. Jeśli chcemy wykorzystać tę opcję, trzeba najpierw dodać dodatkowe pola odpowiedzi. Uzupełniamy pola odpowiedzi np. tak, jak na poniższym przykładzie (w razie potrzeby należy dodać kolejne pola):

12

13

Jeśli nastąpi taka konieczność, możemy również nałożyć dodatkowe ograniczenia na test, w sekcji „Ogranicz dostęp”. Możemy do egzaminu dopisać tylko poszczególnych studentów (nazwiska) lub np. uzależniając podejście do egzaminu pozytywnie zdanym testem cząstkowym – opcja „Ocena z”.

Na końcu klikamy przycisk Zapisz i wróć do kursu.

Test będzie widoczny w kursie jako link z dodatkową ikonką:

14

Jeśli chcemy edytować test, należy (przy włączonym trybie edycji) kliknąć link Modyfikuj (znajdujący się w tym samym wierszu, co dany zasób), a następnie Edytuj ustawienia.

15

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Październik 2020 - 08:18; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Październik 2020 - 08:36; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski