fbpx Uprawnienia do zakładania i prowadzenia kursów e-learningowych na Portalu Edukacyjnym | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Uprawnienia do zakładania i prowadzenia kursów e-learningowych na Portalu Edukacyjnym

Uprawnienia do zakładania i prowadzenia kursów e-learningowych na Portalu Edukacyjnym

Każdy nauczyciel, również prowadzący zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych, który chce korzystać z systemu e-learningowego Uniwersytetu Gdańskiego, musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach czynności Prowadzenie nauczania w formie e - learningu, określonej w rejestrze czynności, którego skrócona wersja jest dostępna na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/ochrona_danych_osobowych/niezbedne_dokumenty.

Aby sprawdzić uprawnienia, wystarczy potwierdzić możliwość zakładania nowych kursów po zalogowaniu się do PE na stronie https://pe.ug.edu.pl. Klikamy na tutaj a na kolejnej stronie sprawdzamy czy możemy tworzyć nowe kursy.
rys1

 • Jeżeli nie mamy przycisku dodaj kurs postępujemy zgodnie z opisaną dalej procedurą.
 • Jeżeli przycisk widzimy, przed eskalacją braku konta O365 w tenancie studenckim, należy sprawdzić czy otrzymaliśmy mail z hasłem do pierwszego logowania do tenanta studenckiego.

rys2
rys3

Osobom posiadającym takie uprawnienia, Centrum Informatyczne zakłada konta w tenancie studenckim, wysyłając każdorazowo powiadomienie mailowe. Konto takie jest wystarczające do prowadzenia zajęć.

Wszystkie zajęcia online, prowadzone od roku akademickiego 2020/2021, powinny być realizowane z poziomu użytkownika w tenancie studenckim, a nie jak do tej pory w tenancie pracowniczym. Aby móc mieć pełną kontrolę nad osobami uczestniczącymi w naszych zajęciach, należałoby od uczestniczących w nich studentów bezwzględnie wymagać zalogowania na studenckie konta Office 365, egzekwując wymóg poprzez odpowiednie ustawianie opcji spotkania zgodnie z instrukcją Jak przygotować zaproszenie na spotkanie online.

W przypadku braku ważnego upoważnienia, należy:

 1. O ile nie odbyliśmy szkolenia online - zalogować się na stronie Portalu Edukacyjnego (https://pe.ug.edu.pl/) i przejść szkolenie z ochrony danych osobowych o nazwie: „Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych”. Link do szkolenia będzie widoczny po zalogowaniu, na stronie głównej PE, w sekcji „Moje kursy”.
  rys4
  Po zapoznaniu się z materiałami w kursie, należy potwierdzić odbycie kursu klikając na link w sekcji „Oświadczenie”. Przy prawidłowym potwierdzeniu będzie widoczny komunikat: „Potwierdzenie. Dziękujemy za potwierdzenie udziału w szkoleniu!”
  rys5
  Ekran potwierdzający odbycie szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych:
  rys6

  Uwaga! W przypadku pojawienia się komunikatu informującego o braku uprawnień przy próbie potwierdzania odbycia szkolenia – należy zalogować się ponownie do Portalu Edukacyjnego i jeszcze raz otworzyć kurs, a następnie potwierdzić poprzez kliknięcie linku na końcu kursu.
 2. Złożyć wniosek w Portalu Pracownika https://pp.ug.edu.pl/ za pomocą zakładki „Wnioski ODO”:
  rys7
  Po kliknięciu przycisku „Generuj wniosek” należy wypełnić formularz, wybierając: 
  • Osoba – wskazać siebie
  • W ramach: w przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej należy wybrać: UG
  • Proces: Dydaktyka i kształcenie
  • Czynność: Prowadzenie zajęć w formie e-learningu
  • Wskazać jakiej kategorii osób dotyczy zgłoszenie, czy będą to zajęcia ze studentami, doktorantami, czy pracownikami UG
  • Wskazać system: Portal edukacyjny.
  • Tryb dostępu: odczyt lub edycja - wybrać zgodnie z faktyczną potrzebą.
  • Okres: od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż dzień wypełnienia, do końcowej daty zatrudnienia z umowy o pracę/zlecenia.
  • Uzasadnienie: np.: Prowadzenie zajęć.
  rys8
  Po złożeniu wniosku należy poczekać na zaakceptowanie go. Status dokumentu będzie widoczny w zakładce Wnioski ODO na Portalu Pracownika.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Sebastian Zaborowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 lutego 2021 roku, 11:45