eUczelnia

eUczelnia -> POMOC

Strona pomocy systemu eUczelnia portalu dla studenta i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do obsługi procesu dydaktyki i kształcenia.

 • Informacje na temat logowania do systemu eUczelnia znajdziesz na stronie: Centralny Punkt Logowania
 • Jeśli nie znalazłaś/nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie skontaktuj się za pomocą formularza: Kontakt

Uwaga: w okresie przejściowym związanym z wdrażaniem nowego systemu część informacji/funkcjonalności znajdziesz w nowym systemie eUczelnia a część na Portalu Studenta/Panelu Nauczyciela

 


Nauczyciel
 1. Jak wystawić ocenę cząstkową?
  Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Przedmioty -> Aktualne, wybierz przedmiot. W kolejnym kroku zdefiniuj rodzaj oceny cząstkowej, a następnie przejdź do zakładki Studenci na zajęciach, wybierz grupę z listy studentów zapisanych na grupę zajęciową i kliknij Edytuj przy zdefiniowanym wcześniej rodzaju oceny cząstkowej.
  Zobacz Screencast: Oceny cząstkowe
 2. Jak wystawić zaliczenie/ocenę na protokole?
  Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Protokoły -> Aktualne, wybierz przedmiot. W kolejnym kroku kliknij Oceny i wypełnić wyniki zaliczenia dla studentów*.
  Ważne: protokół może wypełnić główny nauczyciel (osoba odpowiedzialna za przedmiot) lub jego asystent (o ile został ustawiony).
  Po wypełnieniu zaliczeń odeślij protokół do dziekanatu celem zatwierdzenia.
  *wynik z protokołu zatwierdzonego jest uwzględnianiu przy rozliczeniu semestru studenta.
  Zobacz Screencast: Protokoły

 3. Jak przenieść studenta pomiędzy grupami (zajęciami)?
  Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Przedmioty -> Aktualne -> wybierz Przedmiot i przejdź do zakładki Studenci na zajęciach. 
  W nowym widoku, na liście studentów, zaznacz studenta/studentów i wybierz opcję Przenieś na inne zajęcia.
  Ważne: przy przenoszeniu studenta pomiędzy grupami zajęciowymi należy mieć na uwadze obowiązujące Zarządzenie Rektora UG określające minimalne i maksymalne liczebności w grupach dla danego rodzaju zajęć (ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne, lektorat, itp.)
  Zobacz Screencast: Grupy zajęciowe
 4. Jak wysłać wiadomość do studenta/studentów?
  OPCJA I. -> Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Przedmioty -> Aktualne -> wybierz Przedmiot i przejdź do zakładki Studenci na przedmiocie lub Studenci na zajęciach. 
  W nowym widoku, na liście studentów, zaznacz studenta/studentów i wybierz opcję Mail.
  Dodaj temat i treść wiadomości, zaznacz opcję (Chcę otrzymać kopię wiadomości) i kliknij Wyślij.
  OPCJA II. -> Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Studenci -> Szukaj studenta.
  Wyszukaj studenta, do którego chcesz wysłać wiadomości. Następnie zaznacz go na liście i wybierz opcję Mail.Dodaj temat i treść wiadomości, zaznacz opcję (Chcę otrzymać kopię wiadomości) i kliknij Wyślij.
  Wysłane wiadomości odkładane są w zakładce Studenci -> Wiadomości.
  Zobacz screencast: Wiadomości (wysyłanie do Studenta)
 5. Czym się różni lista Studenci na przedmiocie  od Studenci na zajęciach?
  - Studenci na przedmiocie - lista wszystkich studentów uczęszczających na dany przedmiot.
  - Studenci na zajęciach  - lista studentów uczęszczających do określonej grupy zajęciowej (salowej).

 6. Jak ustawić asystenta?
  Ważne: jako asystenta można ustawić wyłącznie innego nauczyciela akademickiego. Asystentem nie może być pracownik administracyjny.
  Zobacz Screencast: Ustawianie asystenta


 7. Gdzie wypełnić wyniki zaliczenia za semestr zimowy 2023/2024?
  Wyniki za zajęcia zrealizowane od semestru zimowego 2023/2024 włącznie należy wypełniać w systemie eUczelnia


 8. Jak mogę zamieścić materiały dla studentów?
  Materiały możesz zamieścić na Platformie Edukacyjnej lub dodać plik na One Drive pakietu MS Office 365 i wysłać link do materiału za pomocą Wiadomości w systemie eUczelnia.


 9. Czy mogę nadal korzystać z zakładki O mnie w Panelu Nauczyciela na Portalu Pracownika?
  Tak. funkcjonalność pozostaje bez zmian.


 10. Jak mogę zamieścić ogłoszenie dla studentów?
  Ogłoszenie dla studentów możesz wysłać za pomocą Wiadomości w systemie eUczelnia.


 11. Czy w systemie eUczelnia znajdę przedmioty i grupy zajęciowe (salowe) za semestr letni 2022/2023 i wcześniej?
  Nie. Dane te zostają zachowane wyłącznie w Panelu Nauczyciela.


 12. Czy w systemie eUczelnia znajdę swoje sylabusy?
  Sylabusy + karty przedmiotu zdefiniowane w Panelu Nauczyciela zachowują ważność dla roku akademickiego 2023/2024. Na kolejne semestry karty przedmiotów należy uzupełnić już w systemie eUczelnia.

Student

 

 1. Jak złożyć wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (karta plastikowa)?
  Zaloguj się na eUczelnia, przejdź do zakładki Dokumenty -> Złóż wniosek, wybierz główny (macierzysty) kurs, a następnie z listy wniosków Rodzaj wniosku: Wydanie ELS/ELD  lub Wydanie ELS/ELD ze zmianą danych osobowych.
  Status złożonego wniosku sprawdzisz w zakładce Dokumenty -> Wnioski.

 2. Jak złożyć wniosek o mLegitymację?
  Docelowo wniosek o mLegitymację złożysz w systemie eUczelnia w aplikacji STUDENT (Zakładka Dokumenty -> mLegitymacja).
  Obecnie możesz skorzystać jeszcze z funkcjonalności na Portalu Studenta.

 3. Jak uzyskać adres e-mail uczelniany studenta (Office 365)?
  Zaloguj się na Portal Studenta, przejdź do zakładki Office365, zapoznaj się z Regulaminem Usługi MS Office 365.
  Więcej informacji: Office 365
 4. Czym jest kurs?
  Kursem może być kierunek/specjalność/specjalizacja, na którym/której studiujesz.

 5. Czym jest kurs macierzysty?
  Przez kurs macierzysty należy rozumieć główny kurs spośród kierunków, na którym studiujesz.
  Obsługa kursu macierzystego została wdrożona wraz z nowym systemem, dlatego jeżeli masz wątpliwości, który kurs w systemie eUczelnia jest Twoim macierzystym, skontaktuj się z Dziekanatem.

 6. Gdzie wgrać aktualne zdjęcie?
  Zdjęcie należy wgrać do w systemie eUczelnia


 7. Gdzie złożyć ślubowanie/oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami?
  Oba dokumenty składa się na Portalu Studenta


 8. Jak mogę skontaktować się nauczycielem?
  Z nauczycielem skontaktuj się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pamiętaj, aby kontaktować się przy wykorzystaniu poczty uczelnianej (Office 365).

Administracja
 1. Instrukcje dostępne na platformie edukacyjnej (dostęp wyłącznie dla pracowników): https://mdl.ug.edu.pl/course/view.php?id=11449 
 2. Ważne informacje na Portalu Pracownika w zakładce eUczelnia
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 29. Październik 2023 - 08:20; osoba wprowadzająca: Agnieszka Grajek Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Listopad 2023 - 19:10; osoba wprowadzająca: Agnieszka Grajek