eUczelnia

eUczelnia -> POMOC

Strona pomocy systemu eUczelnia portalu dla studenta i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do obsługi procesu dydaktyki i kształcenia.

 • Informacje na temat logowania do systemu eUczelnia znajdziesz na stronie: Centralny Punkt Logowania
 • Jeśli nie znalazłaś/nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie skontaktuj się za pomocą formularza: Kontakt

Uwaga: w okresie przejściowym związanym z wdrażaniem nowego systemu część informacji/funkcjonalności znajdziesz w nowym systemie eUczelnia a część na Portalu Studenta/Panelu Nauczyciela

 


Nauczyciel
 1. Jak wystawić ocenę cząstkową?
  Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Przedmioty -> Aktualne, wybierz przedmiot. W kolejnym kroku zdefiniuj rodzaj oceny cząstkowej, a następnie przejdź do zakładki Studenci na zajęciach, wybierz grupę z listy studentów zapisanych na grupę zajęciową i kliknij Edytuj przy zdefiniowanym wcześniej rodzaju oceny cząstkowej.
  Zobacz Screencast: Oceny cząstkowe
 2. Jak wystawić zaliczenie/ocenę na protokole?
  Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Protokoły -> Aktualne, wybierz przedmiot. W kolejnym kroku kliknij Oceny i wypełnić wyniki zaliczenia dla studentów*.
  Ważne: protokół może wypełnić główny nauczyciel (osoba odpowiedzialna za przedmiot) lub jego asystent (o ile został ustawiony).
  Po wypełnieniu zaliczeń odeślij protokół do dziekanatu celem zatwierdzenia.
  *wynik z protokołu zatwierdzonego jest uwzględnianiu przy rozliczeniu semestru studenta.
  Zobacz Screencast: Protokoły

 3. Jak przenieść studenta pomiędzy grupami (zajęciami)?
  Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Przedmioty -> Aktualne -> wybierz Przedmiot i przejdź do zakładki Studenci na zajęciach. 
  W nowym widoku, na liście studentów, zaznacz studenta/studentów i wybierz opcję Przenieś na inne zajęcia.
  Ważne: przy przenoszeniu studenta pomiędzy grupami zajęciowymi należy mieć na uwadze obowiązujące Zarządzenie Rektora UG określające minimalne i maksymalne liczebności w grupach dla danego rodzaju zajęć (ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne, lektorat, itp.)
  Zobacz Screencast: Grupy zajęciowe
 4. Jak wysłać wiadomość do studenta/studentów?
  OPCJA I. -> Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Przedmioty -> Aktualne -> wybierz Przedmiot i przejdź do zakładki Studenci na przedmiocie lub Studenci na zajęciach. 
  W nowym widoku, na liście studentów, zaznacz studenta/studentów i wybierz opcję Mail.
  Dodaj temat i treść wiadomości, zaznacz opcję (Chcę otrzymać kopię wiadomości) i kliknij Wyślij.
  OPCJA II. -> Zaloguj się do systemu eUczelnia, a następnie przejdź do aplikacji NAUCZYCIEL - zakładka Studenci -> Szukaj studenta.
  Wyszukaj studenta, do którego chcesz wysłać wiadomości. Następnie zaznacz go na liście i wybierz opcję Mail.Dodaj temat i treść wiadomości, zaznacz opcję (Chcę otrzymać kopię wiadomości) i kliknij Wyślij.
  Wysłane wiadomości odkładane są w zakładce Studenci -> Wiadomości.
  Zobacz screencast: Wiadomości (wysyłanie do Studenta)
 5. Czym się różni lista Studenci na przedmiocie  od Studenci na zajęciach?
  - Studenci na przedmiocie - lista wszystkich studentów uczęszczających na dany przedmiot.
  - Studenci na zajęciach  - lista studentów uczęszczających do określonej grupy zajęciowej (salowej).

 6. Jak ustawić asystenta?
  Ważne: jako asystenta można ustawić wyłącznie innego nauczyciela akademickiego. Asystentem nie może być pracownik administracyjny.
  Zobacz Screencast: Ustawianie asystenta


 7. Gdzie wypełnić wyniki zaliczenia za semestr zimowy 2023/2024?
  Wyniki za zajęcia zrealizowane od semestru zimowego 2023/2024 włącznie należy wypełniać w systemie eUczelnia


 8. Jak mogę zamieścić materiały dla studentów?
  Materiały możesz zamieścić na Platformie Edukacyjnej lub dodać plik na One Drive pakietu MS Office 365 i wysłać link do materiału za pomocą Wiadomości w systemie eUczelnia.


 9. Czy mogę nadal korzystać z zakładki O mnie w Panelu Nauczyciela na Portalu Pracownika?
  Tak. funkcjonalność pozostaje bez zmian.


 10. Jak mogę zamieścić ogłoszenie dla studentów?
  Ogłoszenie dla studentów możesz wysłać za pomocą Wiadomości w systemie eUczelnia.


 11. Czy w systemie eUczelnia znajdę przedmioty i grupy zajęciowe (salowe) za semestr letni 2022/2023 i wcześniej?
  Nie. Dane te zostają zachowane wyłącznie w Panelu Nauczyciela.


 12. Czy w systemie eUczelnia znajdę swoje sylabusy?
  Sylabusy + karty przedmiotu zdefiniowane w Panelu Nauczyciela zachowują ważność dla roku akademickiego 2023/2024. Na kolejne semestry karty przedmiotów należy uzupełnić już w systemie eUczelnia.

Student

 

 1. Jak złożyć wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (karta plastikowa)?
  Zaloguj się na eUczelnia, przejdź do zakładki Dokumenty -> Złóż wniosek, wybierz główny (macierzysty) kurs, a następnie z listy wniosków Rodzaj wniosku: Wydanie ELS/ELD  lub Wydanie ELS/ELD ze zmianą danych osobowych.
  Status złożonego wniosku sprawdzisz w zakładce Dokumenty -> Wnioski.

  How to submit an application for an electronic student ID "ELS" (Plastic Card)?
  Log in to eUczelnia, go to the Documents tab -> Submit an application, select your main (parent) course, and then from the list of applications Application type: ELS/ELD emission or ELS/ELD Issue with change of personal data.
  You can check the status of your submitted application in the Documents -> Applications tab.

 2. Jak złożyć wniosek o mLegitymację?
  Wniosek o mLegitymację złożysz w systemie eUczelnia w aplikacji STUDENT (Zakładka Dokumenty -> mLegitymacja).
  Pamiętaj, że warunkiem niezbędnym do uzyskania kodu QR jest odebranie i przedłużenie plastikowej ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).

  How to apply for mLEGITYMACJA?
  You will submit the application for mLegitymacja in the eUczelnia system in the STUDENT application (Documents tab -> mLegitymacja).
   

 3. Jak uzyskać adres e-mail uczelniany studenta (Office 365)?
  Zaloguj się na Portal Studenta, przejdź do zakładki Office365, zapoznaj się z Regulaminem Usługi MS Office 365.
  Więcej informacji: Office 365

  How to obtain a student's university eMail address (Office 365)
  Log in to the Student Portal, go to the Office365 tab, read the MS Office 365 Service Regulations.
  More information: Office 365
 4. Czym jest kurs?
  Kursem może być kierunek/specjalność/specjalizacja, na którym/której studiujesz.

  What is a course?
  A course is a field of study (for example: Biology), speciality or specialization which you are studying.

 5. Czym jest kurs macierzysty?
  Przez kurs macierzysty należy rozumieć główny kurs spośród kierunków, na którym studiujesz.
  Obsługa kursu macierzystego została wdrożona wraz z nowym systemem, dlatego jeżeli masz wątpliwości, który kurs w systemie eUczelnia jest Twoim macierzystym, skontaktuj się z Dziekanatem.

  What is parent (or home) course?
  This is the main course of all the fields you are study. Home course support has been implemented with the new system, so if you have any doubts which course in the eUczelnia system is your home course, please contact the Dean's Office.

 6. Gdzie wgrać aktualne zdjęcie?
  Zdjęcie należy wgrać do w systemie eUczelnia

  Where to upload the current photo?
  The photo must be uploaded to the eUczelnia system.


 7. Gdzie złożyć ślubowanie/oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami?
  Oba dokumenty składa się na Portalu Studenta

  Where to take the oath/statement of understanding the fees?
  Both documents are submitted on the Students Portal.


 8. Jak mogę skontaktować się nauczycielem?
  Z nauczycielem skontaktuj się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pamiętaj, aby kontaktować się przy wykorzystaniu poczty uczelnianej (Office 365).

  How can I contact the Teacher?
  Contact the teacher via e-mail. Remember to contact us via university email (Office 365).

Administracja
 1. Instrukcje dostępne na platformie edukacyjnej (dostęp wyłącznie dla pracowników): https://mdl.ug.edu.pl/course/view.php?id=11449 
 2. Ważne informacje na Portalu Pracownika w zakładce eUczelnia
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 29. Październik 2023 - 08:20; osoba wprowadzająca: Agnieszka Grajek Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Kwiecień 2024 - 15:04; osoba wprowadzająca: Agnieszka Grajek