Zadania Biura

Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów - Inkubator Projektowy:

 

  1. Przygotowuje, wspólnie z Biurem Wsparcia Realizacji Projektów, projekty wewnętrznych aktów prawnych dot. zarządzania projektami  naukowymi i rozwojowymi.
  2. Organizuje szkolenia i spotkania dla pracowników i doktorantów dot. wnioskowania o finansowanie projektów naukowych i rozwojowych.
  3. Zbiera i wysyła informacje na temat konkursów, szkoleń, ofert współpracy, zmian wytycznych i in. w zakresie wnioskowania o finansowanie projektów naukowych i rozwojowych.
  4. Przechowuje oryginały dokumentów dotyczących etapu wnioskowania o finansowanie projektów.
  5. Współpracuje z pracownikami i doktorantami Uniwersytetu i zapewnia wsparcie przy przygotowywaniu wniosków projektowych, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji o finansowaniu projektu.
  6. Prowadzi dokumentację dot. wnioskowania o finansowanie projektów.
  7. Weryfikuje dokumenty aplikacyjne składane przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu zainteresowanych realizacją projektów naukowych i rozwojowych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.
  8. Koordynuje zawieranie umów partnerskich niezbędnych na etapie wnioskowania.
  9. Współpracuje z Biurem Wsparcia Realizacji Projektów, w szczególności w zakresie uwzględniania wniosków z realizacji projektów bieżących w przygotowaniu nowych projektów.
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Kwiecień 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Listopad 2023 - 16:08; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis