Akredytacje i certyfikaty

Lista akredytowanych kierunków UG

Lista kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim dotychczas ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną

(stan na 31.03.2014)

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Biotechnologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) – Uchwała PKA nr 980/2011 z dnia 24.11.2011 r., ocena wyróżniająca.

Wydział Biologii 

Biologia (studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia) – Uchwała PKA nr 922/2010 z dnia 23.09.2010 r., ocena pozytywna.

Wydział Chemii
 1. Chemia (studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) – Uchwała PKA nr 740/2008 z dnia 23.10.2008 r., ocena pozytywna.
 2. Ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie) –  Uchwała PKA nr 928/2009 r. z dnia 8.10.2009 r., ocena pozytywna.
Wydział Ekonomiczny
 1. Ekonomia (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) –  Uchwała PKA nr 938/2011 z dnia 20.10.2011 r., ocena pozytywna.
 2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – (w oczekiwaniu na wydanie oceny).
Wydział Filologiczny
 1. Filologia (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) – Uchwała PKA nr 555/2009 z dnia 2.07.2009 r., ocena pozytywna w zakresie:
 • filologii angielskiej,
 • amerykanistyki,
 • filologii germańskiej,
 • filologii romańskiej,
 • filologii klasycznej,
 • filologii rosyjskiej,
 • skandynawistyki,
 • slawistyki,

2.  Filologia polska (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) – Uchwała PKA nr 554/2009 z dnia 2.07.2009 r., ocena pozytywna.

 Wydział Historyczny
 1. Historia (studia pierwszego i drugiego stopnia) – Uchwała PKA nr 493/2013 z dnia 5.09.2013 r., ocena pozytywna.
 2. Etnologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) – Uchwała PKA nr 494/2013 z dnia 5.09.2013 r., ocena pozytywna.
 3. Archeologia (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) – Uchwała PKA nr 556/2009 z dnia 2.07.2009 r., ocena pozytywna.
 4. Historia sztuki (studia pierwszego i drugiego stopnia) – Uchwała PKA nr 750/2010 z dnia 08.07.2010 r., ocena pozytywna.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Ocena instytucjonalna –  Uchwała PKA nr 228/2012 z dnia 5.07.2012 r., ocena pozytywna.

Ocena programowa:

 1. Fizyka (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) - Uchwała PKA nr 786/2008 z dnia 13.11.2008 r., ocena pozytywna.
 2. Informatyka (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) - Uchwała PKA nr 612/2009 z dnia 2.07.2009 r., ocena pozytywna.
 3. Matematyka (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) - Uchwała PKA nr 213/2009 z dnia 19.03.2009 r., ocena pozytywna.
Wydział Nauk Społecznych
 1. Filozofia (studia pierwszego i drugiego stopnia) – ocena pozytywna – Uchwała PKA nr 603/2010 z dnia 24.06.2010 r., ocena pozytywna.
 2. Pedagogika (studia pierwszego i drugiego stopnia) - Uchwała PKA nr 154/2010 z dnia 25.02.2010 r., ocena pozytywna.
 3. Politologia (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) - Uchwała PKA nr 310/2009 z dnia 23.04.2009 r., ocena pozytywna.
 4. Psychologia (jednolite studia magisterskie) - Uchwała PKA nr 96/2010 z dnia 11.02.2010 r., ocena pozytywna.
 5. Socjologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) - Uchwała PKA nr 595/2010 z dnia 24.06.2010 r., ocena pozytywna.
Wydział Oceanografii i Geografii

Ocena instytucjonalna – Uchwała PKA nr 225/2012 z dnia 5.07.2012 r., ocena wyróżniająca.

Ocena Programowa:

 1. Geografia (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) - Uchwała PKA nr 927/2009 z dnia 8.10.2009 r., ocena pozytywna.
 2. Oceanografia (studia pierwszego stopnia i studia magisterskie) - Uchwała PKA nr 1076/2004 z dnia 18.11.2004 r., ocena wyróżniająca.
 3. Ochrona środowiska (studia drugiego stopnia) - Uchwała PKA nr 928/2009 r. z dnia 8.10.2009 r., ocena pozytywna.
 Wydział Prawa i Administracji

Ocena instytucjonalna – Uchwała PKA nr 392/2012 z dnia 20.09.2012 r., ocena pozytywna.

Ocena programowa:

Administracja (studia magisterskie) - Uchwała PKA nr 451/2005 z dnia 8.09.2005 r., ocena pozytywna.

Wydział Zarządzania

Ocena instytucjonalna – Uchwała PKA nr 382/2013 z dnia 4.07.2013 r., ocena pozytywna.

Ocena programowa:

 1. Informatyka i ekonometria (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)
  - Uchwała PKA nr 925/2007 z dnia 13.12.2007 r., ocena pozytywna.
 2. Finanse i rachunkowość (studia pierwszego i drugiego stopnia) - Uchwała PKA nr 1048/2010 z dnia 21.10.2010 r., ocena pozytywna.
 3. Zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia) - Uchwała PKA nr 1049/2010 z dnia 21.10.2010 r., ocena pozytywna.
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 31. Marzec 2014 - 15:35; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Maj 2014 - 10:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny