fbpx Aktualności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualności

Sprawozdanie na temat implementacji Procesu Bolońskiego

Na stronie internetowej Parlamenu Europejskiego opublikowany został projekt sprawozdania na temat wdrażania procesu bolońskiego autorstwa posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej.


Przez ostatnie 15 lat proces boloński osiągnął wiele pod względem jakości edukacji, mobilności i uznawania dyplomów akademickich. Ogólnie proces boloński osiągnął większą przejrzystoć i sprawił, że informacje o europejskim szkolnictwie wyższym są łatwo dostępne, stosując wskaźniki wyników krajowych w odniesieniu do wspólnych celów.

O ile te osiągnięcia zasługują na słowa pochwały, nadal istnieją pewne obszary, w których niezbędny jest rozwój. Kluczowe znaczenie ma ożywienie procesu bolońskiego w celu sprostania nowym wyzwaniom zapewniania jakości i przejrzystości Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW, EHEA) - czytamy we wstępie do dokumentu.


Wśród słabych punktów implementacji procesu bolońskiego wymieniono w raporcie m. in.:

 • zróżnicowany stan zaawansowania prac w poszczególnych państwach członkowskich,
 • niedostateczne powiązanie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) z wynikami nauczania,
 • niewystarczające rozwiązania dotyczące uznawania kwalifikacji uzyskanych za granicą oraz w sposób nieformalny i pozaformalny,
 • trudności związane z akredytacją programów prowadzonych wspólnie (tzw. joint programmes).

   

Treść raportu obejmuje następujące obszary analityczne:

 • struktura i narzędzia procesu bolońskiego; 
 • mobilność i jakość szkolnictwa wyższego,
 •  wymiar społeczny,
 • wymiar zewnętrzny,
 • priorytety na najbliższą przyszłość.

Pełny tekst raportu w języku polskim dostępny jest do pobrania tutaj


 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dominik Niklas
Treść wprowadzona przez: Dominik Niklas
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 marca 2015 roku, 14:08

Srebrny Laur Jakości dla Uniwersytetu Gdańskiego

 

W XVIII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Uniwersytet Gdański otrzymał nagrodę w kategorii organizacji publiczne.


 

Uniwersytet Gdański został nagrodzony w kategorii organizacje publiczne i otrzymał Srebrny Laur Jakości.

Pomorska Nagroda Jakości przyznawana jest od 1996 roku, jej organizatorem jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej we współpracy z Polskim Rejestrem Statków – Biuro Certyfikacji w Gdańsku.

Nagrodę otrzymują pomorskie instytucje działające w duchu doskonalenia jakości i zrównoważonego rozwoju, wykorzystujące model doskonałości oparty na koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management). Organizacje oceniane są pod kątem dziewięciu zasadniczych kryteriów, składających się na model doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości (Przywództwo, Pracownicy – potencjał, Strategia i planowanie, Partnerstwo i Zasoby, Procesy, Pracownicy – kluczowe wyniki, Klienci/obywatele, Odpowiedzialność społeczna, Wyniki/ działania).

W skład Kapituły konkursu wchodzą wybitni specjaliści z dziedziny jakości, przedsiębiorczości oraz innowacyjności, a także przedstawiciele Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

Gala Finałowa konkursu odbyła się 27 lutego w sali teatralno-widowiskowej Domu Technika NOT w Gdańsku. Tego samego dnia w Domu Technika odbyła się konferencja „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”.

Dla Uniwersytetu Gdańskiego, który w 2015 roku świętuje swoje 45- lecie istnienia, otrzymana nagroda jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia i wdrażania kultury jakości w każdym obszarze funkcjonowania Uczelni. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dominik Niklas
Treść wprowadzona przez: Dominik Niklas
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 marca 2015 roku, 12:17

Projekt EDUPRO poświęcony uczeniu się przez całe życie

Uniwersytet Gdański bierze udział w międzynarodowym projekcie z programu ERASMUS+ Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną. Jego głównym celem jest umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach przez wdrożenie dobrych praktyk w zakresie sposobów integracji uczenia się przez całe życie i kształcenia wyższego. Lifelong Learning (LLL) zyskuje na znaczeniu, a choć istnieją już dokumenty zawierające wskazania prawne i polityczne postulaty wspierające rozwój LLL, wciąż brakuje rozwiązań praktycznych, organizacyjnych, instytucjonalnych, proceduralnych i kadrowych w tym zakresie.

UG podejmuje działania, by rozszerzać ofertę edukacyjną o elementy LLL i wdrażać formy uznawalności efektów uczenia się zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną (RPL – Recognition of Prior Learning) w oparciu o  rozwiązania i doświadczenia liderów europejskich w tym zakresie (Portugalii i UK).

W projekcie, poza UG, uczestniczą:

Dolnośląska Szkoła Wyższa, niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą we Wrocławiu, która jest koordynatorem projektu.

Uniwersytet Warwick jest najmłodszym uniwersytetem spośród najlepszych brytyjskich uczelni. Powstał w latach 60tych. 30 % studentów stanowią  obcokrajowców, Warwick słynie też  z międzynarodowej kadry wykładowców z najlepszych uniwersytetów na całym świecie. Dzięki doskonale zorganizowanemu  Uniwersyteckiemu Centrum Uczenia się przez życie (Centre for Lifelong Learning) połączonym z prestiżowym centrum karier, gdzie każdy może wybierać z szerokiej gamy warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe, Warwick wypracował pozycję lidera w dziedzinie promocji uczenia się przez całe życie oraz organizacji elastycznych ścieżek kształcenia dla zróżnicowanych grup studentów i słuchaczy. Uniwersytet Warwick znany jest również z kształcenia ekonomistów i przedsiębiorców - absolwenci Warwick Business School są najbardziej pożądani przez pracodawców w Wielkiej Brytanii.

Uniwersytet Algarve w Faro jest młodą uczelnią, powstałą w latach 70. XX w., która kładzie w swoim rozwoju istotny nacisk na umiędzynarodowienie działalności (współpraca z ponad 60 krajami). Jest również ośrodkiem rozwoju kulturalnego, naukowego oraz technologicznego o silnych powiązaniach regionalnych, narodowych i międzynarodowych. UALG rozwija również współpracę z lokalnym przedsiębiorcami oraz organizacjami publicznymi i pozarządowymi przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego regionu. Uczestniczy w Lifelong Learning Program.

Realizacja projektu odpowiada na potrzeby związane z rozszerzeniem dostępu do edukacji osób dorosłych (powyżej 25 r. ż.) i podniesieniem rangi uczenia się dorosłych poza formalnym systemem kształcenia (jak np. uczenia się w miejscu pracy). Potrzeba ta wynika bezpośrednio ze strategii europejskiej, krajowej, regionalnej i uczelnianej (Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju; Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju Woj. Dolnośląskiego 2020; in.). 

Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy sytuacji pracodawców w kontekście niedoborów kompetencyjnych wśród kandydatów do pracy – ok. 75% pracodawców poszukujących pracowników deklarowało problemy w tym zakresie.

Projekt ma pomóc w wykorzystaniu przez UG rozwiązań wprowadzonych w uniwersytetach europejskich w zakresie rozwijania LLL,  z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań dotyczących RPL. Partnerzy posiadają rozwinięte systemy współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, są zaawansowani we wdrażaniu systemów RPL. Partnerzy opracowali i wdrożyli sposoby certyfikacji przez uczelnię wyższą kompetencji zdobytych poza formalnym kształceniem (RPL) i włączania w akademicki program kompetencji nabywanych w pracy zawodowej, w ramach wolontariatu czy nieformalnego uczenia się. Wypracowali też skuteczne modele współpracy ze środowiskiem pozaakademickim, oferty edukacyjne dla nietradycyjnych studentów i kształtowania kultury uczenia się w instytucjach organizujących LLL i RPL.


Logo Erasmus+Źródło finansowania:

Projekt Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną - EDUPRO otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo wyższe; Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Zieliński
Treść wprowadzona przez: Marcin Zieliński
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 lutego 2015 roku, 10:38

III KONFERENCJA DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ „IDEATORIUM”

III KONFERENCJA DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ „IDEATORIUM”

Uniwersytet Gdański, 9-10 kwietnia 2015 r.

 

Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić nauczycieli szkół wyższych, doktorantów, kadrę zarządzającą w obszarze dydaktyki akademickiej, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami kształcenia na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej, która odbędzie się 9-10 kwietnia br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Można wziąć czynny udział w Konferencji prezentując PLAKAT  lub występując w IDEATORIUM (10-minutowe prezentacje uczestników dotyczące dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej mające być inspiracją dla słuchaczy i służące nawiązywaniu kontaktów). Planujemy także wydanie recenzowanej MONOGRAFII z tekstami uczestników Konferencji.

Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2015 r. (formularze rejestracyjne na stronie Konferencji)

 

Koszt uczestnictwa:

I termin: 28 lutego 2015 r. - 150 zł,

II termin: 15 marca 2015 r. - 180 zł.

 

Poruszymy w tym roku m.in. problem otwartych zasobów w edukacji, wykorzystania nowych technologii, zastosowania mechanizmów z gier w edukacji wyższej (gry poważne, gamifikacja), porozmawiamy o systemowych rozwiązaniach na rzecz poprawy jakości dydaktyki akademickiej i jej roli w ocenie nauczyciela akademickiego, pokażemy także sposoby niebanalnego prowadzenia zajęć, aby umożliwiać naszym studentom zdobycie umiejętności i ważnych dziś na rynku pracy kompetencji społecznych, nie tylko wiedzy (szczegóły w programie).

 

Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie Konferencji www. www.ideatorium.ug.edu.pl oraz na bieżąco są zamieszczane na profilu na facebooku (www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program Konferencji Dydaktyki Akademickiej 2015231.36 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dominik Niklas
Treść wprowadzona przez: Dominik Niklas
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 14:19

Godziny pracy Działu Jakości Kształcenia w dniu 24.01.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2015 roku Dział Jakości Kształcenia czynny będzie w godzinach 7-15.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dominik Niklas
Treść wprowadzona przez: Dominik Niklas
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 14:40