fbpx EUCEN | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

EUCEN

European University Consulting Educational Network

EUCEN (European University Consulting Educational Network) zostało założone w 1991 roku i obecnie jest największym europejskim wielodyscyplinarnym stowarzyszeniem gromadzącym uniwersytety oferujące kształcenie ustawiczne (lifelong learning).

Organizacja skupia 212 członków z 42 krajów.
 
Główne cele EUCEN to:
  • promocja kształcenia ustawicznego na poziomie uniwersyteckim w Europie i poza nią
  • rozwój i polityka kształcenia ustawicznego w Europie
 
W ramach wyżej wymienionych celów długofalowych Stowarzyszenie poprzez swoje działania:
  • zapewnia forum dla rozwoju, wymiany i rozpowszechniania innowacji i dobrych praktyk w kształceniu ustawicznym na poziomie akademickim
  • zapewnia wysoki poziom we wszystkich obszarach kształcenia ustawicznego i ujednolicenie standardów wśród wszystkich członków
  • reprezentuje wizję kształcenia ustawicznego w szkolnictwie wyższym i władzom europejskim
  • ułatwia kontakt i współpracę z innymi organizacjami
  • promuje i przeprowadza badania dotyczące kształcenia ustawicznego i rozpowszechnia ich wyniki
  • uzyskuje, gromadzi i rozdziela pieniądze, fundusze i inne dobra na realizację celów EUCEN.
 
Powyższe cele EUCEN realizuje wykorzystując różne formy działalności. Organizacja ma wpływ na kształtowanie polityki europejskiej w zakresie kształcenia ustawicznego. Reprezentanci EUCEN biorą udział w pracach komitetów i organizacji doradczych na szczeblu europejskim. Organizacja ma regularny kontakt z Komisją Europejską, angażując się w działania związane z kształceniem ustawicznym na poziomie uniwersyteckim.
 
EUCEN jest członkiem EUA (European University Association), w związku z tym ma możliwość kontaktu z rektorami wielu europejskich uniwersytetów i dostęp do bieżących informacji dotyczących kształcenia ustawicznego w tych akademickich ośrodkach. Podobne możliwości - dostęp do informacji, wpływ na politykę i kierunki działania, daje EUCEN wzajemne członkostwo w innych krajowych i międzynarodowych sieciach i stowarzyszeniach, takich jak: European Distance Education Network (EDEN, którego partnerem jest także Uniwersytet Gdański), International Council for Distance Education (ICDE), Red de Educacion Continua de America Latina y el Caribe (RECLA), oraz reprezentacja w sieciach nieformalnych.
EUCEN oferuje granty umożliwiające wykłady i wymianę kadry pomiędzy uniwersytetami z różnych krajów. Tworzy sieć ekspertów z wielu dyscyplin naukowych, którzy są zainteresowani współpracą w zakresie kształcenia ustawicznego.
 
Dwa razy w roku (wiosną i jesienią) EUCEN organizuje konferencje. Konferencja organizowana jest we współpracy z jednym z Członków Stowarzyszenia i poświęcona jest tematowi przewodniemu. Oprócz Członków uczestniczą w nich władze danego kraju (regionu), przedstawiciele uniwersytetów oraz świata biznesu.
 
 
Więcej informacji na temat można znaleźć na stronie EUCEN.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 12:40