Opłaty za usługi edukacyjne

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz ich wysokość

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2023/2024

Zasady pobierania oraz tryb i warunki zwalniania z opłat za usługi edukacyjne określa zarządzenie nr 104/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 września 2023 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024 oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

 

 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2022/2023

Zasady pobierania oraz tryb i warunki zwalniania z opłat za usługi edukacyjne określa zarządzenie nr 90/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023 oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2021/2022

Zasady pobierania oraz tryb i warunki zwalniania z opłat za usługi edukacyjne określa zarządzenie nr 122/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021

Zasady pobierania oraz tryb i warunki zwalniania z opłat za usługi edukacyjne określa zarządzenie nr 106/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust 1. i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020

Zasady pobierania oraz tryb i warunki zwalniania z opłat za usługi edukacyjne określa zarządzenie nr 82/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust 1. i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Zasady pobierania opłat za kształcenia oraz świadczone usługi edukacyjne określa uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku stanowi załącznik do zarządzenia nr 106/R/16 Rektora UG z dnia 6 listopada 2016 r.

Ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku został zmieniony przez:

  • uchwałę nr 28/16 Senatu UG z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 37/16 Senatu UG z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 47/16 Senatu UG z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 32/17 Senatu UG z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 43/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 57/17 Senatu UG z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 25/18 Senatu UG z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Uchwała nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 r. została zinterpretowana przez zarządzenie nr 134/R/16 Rektora UG z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim studentów i doktorantów.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024:

Zarządzenie nr 77/R/23 Rektora UG z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023:

Zarządzenie nr 74/R/22 Rektora UG z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022:

Zarządzenie nr 77/R/21 Rektora UG z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021:

Zarządzenie nr 58/R/20 Rektora UG z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020:

Zarządzenie nr 46/R/19 Rektora UG z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019:

Zarządzenie nr 52/R/18 Rektora UG z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 29/R/18 Rektora UG z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenia na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019 (ze zm.).

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Marzec 2014 - 22:13; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Wrzesień 2023 - 13:33; osoba wprowadzająca: Anna Smykowska