Koła naukowe doktorantów

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich i doktoranckich, w szczególności kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.

 

REJESTRACJA KOŁA NAUKOWEGO:

Koła Naukowe Doktorantów UG podlegają rejestracji na zasadach określonych w zarządzeniu nr 14/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckichw Uniwersytecie Gdańskim.

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 18. Kwiecień 2018 - 10:56; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz