Koła naukowe doktorantów

Koła naukowe doktorantów

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich i doktoranckich, w szczególności kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.

 

REJESTRACJA KOŁA NAUKOWEGO:

Koła Naukowe Doktorantów UG podlegają rejestracji na zasadach określonych w zarządzeniu nr 14/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckichw Uniwersytecie Gdańskim.

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23 Styczeń 2012, 00:00 Ostatnia modyfikacja: środa, 18 Kwiecień 2018, 10:56