ZUS

Ogólne informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym

Do 26 roku życia powinieneś/aś być zgłoszony/a do ubezpieczenia zdrowotnego jak członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

Gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia małżonka.

Doktoranci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na tych samych przepisach co studenci.

Więcej informacji o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Dla kogo jest ubezpieczenie zdrowotne opłacane  przez UG

Doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat, lecz nie posiadają rodziców albo opiekunów prawnych .

Uprawnieni członkowie rodziny doktoranta – niepracujący współmałżonek, dziecko.

 

Ubezpieczenie Zdrowotne Doktoranta UG - Co warto wiedzieć ?

  • Kiedy traci się prawo do ubezpieczenia przez UG

Prawo do ubezpieczenia przez UG doktorant traci z dniem , w którym przestaje być doktorantem bądź podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu . Konieczne jest w tej sytuacji wyrejestrowanie doktoranta.

Wyrejestrowaniu podlegają osoby, które:

  • Ukończyły studia doktoranckie
  • Zostały skreślone , bądź zrezygnowały
  • Podjęły pracę (umowa o pracę, zlecenie)
  • Współmałżonek(ka) podjął pracę

Doktorant zobowiązany jest powiadomić osobiście Dział Kształcenia w terminie 14 dni o zaistnieniu jednego z powyższych zdarzeń.

Niedopełnienie tego obowiązku może przyczynić się do podwójnego ubezpieczenia i wyrzuceniu z systemu ZUS. Co może spowodować, że za wizytę u lekarza zapłacić będzie musiał sam doktorant.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS należy zgłosić się do Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

Więcej informacji o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W celu wyrejestrowania z ubezpieczeń konieczne należy się zgłosić do Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

Gdy doktorant podejmie umowę o pracę, zlecenie czy rozpocznie działalność gospodarczą zobowiązany jest wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na UG na czas trwania tej umowy.

Po jej zakończeniu doktorant powinien ponownie się zarejestrować.

Zgłoszenie do ubezpieczeń członka rodziny

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia należy dokonać poprzez zgłoszenie w Działe Studenckich Spraw Socjalnych.

Inne

Doktorant zobowiązany jest informować o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu Dział Studenckich Spraw Socjalnych.

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U.04.210.2135 z dnia 27 września 2004 r.) Art. 66.1.20); art. 67.2; art.67.3; art. 73.4); art.75.4.

Zdrowotne ubezpieczenia doktorantów na UG – Dział Studenckich Spraw Socjalnych


Ubezpieczeniem zdrowotnym doktorantów zajmuję się Dział Studenckich Spraw Socjalnych

mgr Renata Kowalewska

I piętro starego budynku Rektoratu (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, pokój 110)

tel. 58/ 523 24 30

renata.kowalewska@ug.edu.pl

 

 

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:

Załącznik Rozmiar
wniosek_o_ubezpieczenie_zdrowotne.doc 37 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 18. Kwiecień 2018 - 11:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz