Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Wspołpracy Międzynarodowej- struktura i zadania

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Rektorat ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

pok. 203, 207, 227

Pracownicy

Zadania Biura

Dominika Brulińska

Kierownik Biura

+48 58 523 31 70

io@ug.edu.pl

pok. 203

 • współpraca międzynarodowa z uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym
 • procedowanie porozumień międzynarodowych (MoU) na szczeblu ogólnouczelnianym
 • ewidencja dokumentacji związanej ze współpracą międzynarodową (umowy, porozumienia)
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji międzynarodowych
 • organizacja i koordynacja wizyt gości zagranicznych

Maja Żemojtel

+48 58 523 31 58

io@ug.edu.pl

pok. 203

Sekcja Obsługi Studentów Zagranicznych

Pracownicy

Zadania sekcji

Joanna Zakrzewska

+48 58 523 25 56

fso@ug.edu.pl

pok. 207

 • rekrutacja obcokrajowców (studentów) na cały tok studiów (studenci komercyjni oraz stypendyści Rządu Polskiego)
 • obsługa studentów zagranicznych z krajów niebędących członkami UE
 • sprawy związane z realizacją toku studiów cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez NAWA
 • sprawy związane z realizacją staży naukowo-badawczych cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez NAWA
 • wsparcie organizacyjne zagranicznych studentów, doktorantów oraz profesorów wizytujących, którzy podejmują na UG studia, realizują programy badawcze/dydaktyczne

Magdalena Zieniutycz

+48 58 523 25 56

fso@ug.edu.pl

pok. 207

Joanna Krajewska +48 58 523 31 86 fso@ug.edu.pl pok. 207

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

Pracownicy

  Prowadzone sprawy

  Zadania sekcji

Monika Butkiewicz

Uczelniany Koordynator

Programu Erasmus+

+48 58 523 31 22

erasmus.eu@ug.edu.pl

pok. 202

 • umowy międzyinstytucjonalne
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG
 • zawieranie i procedowanie umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+, KA 107 oraz KA 103
 • koordynowanie procesu wnioskowania dot. Obsługiwanych programów
 • zarządzanie budżetem każdego z Programów zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programów (wnioski, umowy, raporty)
 • procedowanie spraw związanych z wyjazdami studentów i pracowników UG w ramach Programów
 • rekrutacja oraz organizacja pobytu dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus
 • działania organizacyjne w ramach programu Erasmus

Magdalena Bednarek

+48 58 523 24 67

erasmus.eu@ug.edu.pl

pok. 202

 • Obsługa finansowa Programów
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG

Ewa Chmurzyńska

+48 58 523 24 42

erasmus.noneu@ug.edu.pl

pok. 227

 • Program KA 107
 • mobilność studentów-studenci przyjeżdżający w ramach Erasmus +

Katarzyna Flis

Natalia Fiertek

+48 58 523 24 42

erasmus.incoming@ug.edu.pl

pok. 227

 • mobilność studentów- studenci przyjeżdżający w ramach Erasmus +
 • Program KA 107

Klaudia Saczewska

+48 58 523 24 67

erasmus.eu@ug.edu.pl

pok. 202

 • umowy międzyinstytucjonalne
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG

Joanna Szymańska

+48 58 523 31 22

erasmus.eu@ug.edu.pl

pok. 202

 • mobilność kadry UG
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+

Sekcja Obsługi Profesorów Zagranicznych

Pracownicy

Zadania sekcji

 

+48 58 523 31 86

vpo@ug.edu.pl

pok. 207

 • organizacja i koordynacja przyjazdów zagranicznych naukowców na Uniwersytet Gdański w celach dydaktycznych i wymiany doświadczeń naukowych.
 • prowadzenie rejestru zagranicznych naukowców przyjeżdżających na Uniwersytet Gdański na podstawie danych dostarczanych przez Wydziały.
 • obsługa naukowców odbywających mobilność w ramach programów stypendialnych, m.in. Program im. Ulama; CEEPUS; Nagroda im. Wyhowskiego; Program rządu RP dla Młodych Naukowców; Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej; Wspólne projekty badawcze; Program im. Bekkera;

 

 

 

 

Procedury związane ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi pracowników (wnioski, rozliczenia) obsługiwane są przez:

Sekcję Działalności Naukowej (wyjazdy i przyjazdy zagraniczne) pokój 512

Rektorat
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
telefon: +48 58 523 23 04 i +48 58 523 24 60
e-mail: wyjazdy@ug.edu.pl

 

opis procedury- informacje:

https://ug.edu.pl/nauka_ug/wyjazdy_zagraniczne/wyjazdy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, Listopad 27, 2019 - 14:15; osoba wprowadzająca: Maja Żemojtel Ostatnia zmiana: środa, Kwiecień 13, 2022 - 09:06; osoba wprowadzająca: Maja Żemojtel