Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Wspołpracy Międzynarodowej

Sekcja Obsługi Studentów Zagranicznych

Zadania Sekcji
 • rekrutacja obcokrajowców (studentów) na cały tok studiów (studenci komercyjni oraz stypendyści NAWA- na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
 • obsługa studentów zagranicznych z krajów niebędących członkami UE
 • sprawy związane z realizacją toku studiów cudzoziemców stypendystów NAWA

Pracownicy sekcji

 Image

Dominika Brulińska

pokój 207
+48 58 523 31 70
 Image

Magdalena Zieniutycz

pokój 207
+48 58 523 25 56
 Image

Joanna Zakrzewska

pokój 207
+48 58 523 25 56

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

Zadania Sekcji
 • umowy międzyinstytucjonalne
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG
 • obsługa finansowa Programów
 • mobilność studentów-studenci przyjeżdżający w ramach Erasmus +
 • Program Erasmus+ kraje Non-EU

Pracownicy sekcji

 Image

Magdalena Bednarek

Koordynator mobilności Programu Erasmus+,
Obsługa finansowa Programu
pokój 202
+48 58 523 31 22
 Image

Klaudia Saczewska

Koordynator mobilności Programu Erasmus+,
Umowy międzyinstytucjonalne, praktyki
pokój 222
+48 58 523 24 67
 Image

Natalia Olbromska

Koordynator mobilności Programu Erasmus+
pokój 222
+48 58 523 24 67
 Image

Joanna Szymańska

Koordynator mobilności Programu Erasmus+,
Mobilność kadry UG
pokój 202
+48 58 523 31 22
 Image

Ewa Chmurzyńska

Koordynator mobilności Programu Erasmus+,
Program Erasmus+ kraje Non-EU
pokój 202
+48 58 523 24 42
 Image

Katarzyna Flis

Koordynator mobilności Programu Erasmus+,
Program Erasmus+ kraje Non-EU
pokój 202
+48 58 523 24 42
 Image

Monika Lengier

Koordynator mobilności Programu Erasmus+,
Studenci przyjezdni Erasmus+, Social Media IO
pokój 222
+48 58 523 25 30
 Image

Natalia Fiertek

Koordynator mobilności Programu Erasmus+,
Studenci przyjezdni Erasmus+
pokój 222
+48 58 523 25 30

 

 

Sekcja Obsługi Profesorów Zagranicznych

Zadania Sekcji
 • organizacja i koordynacja przyjazdów zagranicznych naukowców na Uniwersytet Gdański w celach dydaktycznych i wymiany doświadczeń naukowych.
 • prowadzenie rejestru zagranicznych naukowców przyjeżdżających na Uniwersytet Gdański na podstawie danych dostarczanych przez Wydziały.
 • Koordynacja Programu Profesorowie Wizytujący UG
 • obsługa naukowców odbywających mobilność w ramach programów stypendialnych, m.in. Program im. Ulama; CEEPUS; Nagroda im. Wyhowskiego; Program rządu RP dla Młodych Naukowców; Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej; Wspólne projekty badawcze; Program im. Bekkera;

Pracownicy sekcji

 Image

Magdalena Dziki

pokój 207
+48 58 523 31 86

Welcome Centre

W Welcome Centre oferujemy pomoc zarówno w formalnych, jak i nieformalnych sprawach związanych z życiem w Polsce. Nasze usługi obejmują pomoc w uzyskaniu tymczasowego zezwolenia na pobyt, ubezpieczenia oraz informacje na temat otwarcia polskiego konta bankowego. Jesteśmy tu, aby wesprzeć Cię w rozwiązaniu wszelkich innych problemów, z jakimi możesz się spotkać podczas pobytu w Polsce. Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli potrzebujesz pomocy lub porady.
 Image

Joanna Krajewska

Koordynator Blended Intensive Programme (BIP)
pokój 207
+48 58 523 31 58
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Listopad 2019 - 14:15; osoba wprowadzająca: Maja Żemojtel Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Kwiecień 2024 - 11:52; osoba wprowadzająca: Dominika Brulińska