Rady doradcze i eksperckie

Rady doracze i eksperckie

Dla sprostania zmieniającym się wyzwaniom praktyki administracyjnej i gospodarczej regionu oraz kraju, funkcjonują w Uniwersytecie Gdańskim ciała doradcze i eksperckie, w których wiodącą rolę odgrywają przedstawiciele instytucji i organizacji pozanaukowych. Ściśle współpracujemy z organizacjami pracodawców, m.in. z organizacją Pracodawcy Pomorza.

Na szczeblu uczelni działa Konwent Uniwersytetu Gdańskiego, w skład którego wchodzą:

 1. Rektor - jako przewodniczący,
 2. Wojewoda Pomorski,
 3. Marszałek Województwa Pomorskiego,
 4. Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego,
 5. Prezydent Miasta Gdańska,
 6. Prezydent Miasta Gdyni,
 7. Prezydent Miasta Sopotu,
 8. przedstawiciel organizacji pracodawców,
 9. przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 10. przedstawiciel Kuratora Oświaty.

Do zadań Konwentu należy m.in. :

 1. wyrażanie opinii o strategii i kierunkach Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. wyrażanie opinii w sprawie kierunków kształcenia i badań ważnych dla rozwoju Pomorza i kraju,
 3. proponowanie i tworzenie rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów Uniwersytetu,
 4. określanie priorytetowych obszarów współpracy naukowej i wdrożeniowej podmiotów gospodarczych oraz władz samorządowych z Uniwersytetem.
 5. pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych.
 6. pomoc w sprawie praktyk studenckich i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Na poszczególnych wydziałach uczelni funkcjonują rady doradcze i eksperckie:

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Marzec 2014 - 21:24; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Styczeń 2016 - 11:39; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny