Ogłoszenia

Konkurs na najem pomieszczeń pod usługi gastronomiczne w budynku Wydziału Historycznego i Wydziału Filologicznego przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku

1. Organizator konkursu:
Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, NIP: 584-020-32-39
Strona www: https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/otoczenie_spolecznogospodarcze/zasady_w…

2. Uniwersytet Gdański zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie żywienia pracowników, studentów i gości Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczących się w budynku Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 55, o łącznej powierzchni 152,20 m², w tym:

 • • sala konsumpcyjna – 111,20 m²
 • • zaplecze – 41 m²

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu i złożenia oferty jest akceptacja poniższych uwarunkowań:

 • Zaproponowanie kwoty czynszu miesięcznego najmu w wysokości minimum 25 zł netto za 1 m ²,
 • Ponoszenia kosztów wynikających eksploatacji, w szczególności: − energia elektryczna, − energia cieplna, − woda i odprowadzanie ścieków, − wywóz nieczystości komunalnych, − zwrot kosztów z tyt. podatku od nieruchomości
 • Wpłata kaucji do zawartej umowy najmu w wysokości trzykrotności czynszu miesięcznego,
 • Przeprowadzenie remont i dostosowanie lokalu na koszt Najemcy przed rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży,
 • Zapewnienie nowoczesnego wyglądu, aranżacji przestrzeni dostosowanej do środowiska studenckiego – projekt wymaga akceptacji ze strony UG,
 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego,
 • Wykazanie doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej – min. 12 miesięcy,
 • Zapewnienie dużej różnorodności dań w tym potraw mięsnych, rybnych, wegetariańskich, wegańskich
 • Okresowo zmienne menu,
 • Zapewnienie oferty dla gości zewnętrznych Uczelni w tym obsługi konferencji,
 • Zapewnienie oferty gotowych produktów żywnościowych,
 • Dostosowanie dni i godzin otwarcia punktu do godzin zajęć studentów.

4. Oferty winny zawierać:

 • Dane firmy ( nr wpisu do KRS lub CEIDG), nr telefonu, NIP,
 • Propozycja menu z cenami i gramaturą, uwzględniając zestawy dnia oraz dania wegańskie i wegetariańskie,
 • Propozycja stawki czynszu miesięcznego netto – stawka za 1m2
 • Doświadczenie w branży gastronomicznej
 • Wstępną propozycję aranżacji wnętrza – forma dowolna

Przy wyborze oferty Uniwersytet Gdański będzie kierował się zaproponowaną stawką czynszu, doświadczeniem oraz różnorodnością menu.

Pisemne oferty można składać osobiście, e-mailem lub pocztą do dnia 19.08.2022 roku do godziny 12.00 na adres: Uniwersytet Gdański Dział Administrowania Nieruchomościami
ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk pok. 320, tel. 58/523 2116 lub email: nieruchomosci@ug.edu.pl z dopiskiem "BUFET WF-FH".
Ewentualnych dodatkowych informacji ściśle związanymi z pomieszczeniami udziela Administrator Obiektu pod tel. 58/5232119, w godz. 8.00-14.00, e-mail hanna.karbowska@ug.edu.pl. Pomieszczenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem.
Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi oferentami.

Klauzula informacyjna:

Uniwersytet Gdański informuje, iż klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO” znajduje się pod adresem internetowym: https: //bip.ug.edu.pl/.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, Sierpień 3, 2022 - 13:57; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: czwartek, Sierpień 4, 2022 - 09:36; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor