Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM NABORÓW DO PROGRAMÓW NAWA NA ROK 2022

PROGRAM

OGŁOSZENIE NABORU

ZAKOŃCZENIE NABORU

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU

NAWA PRELUDIUM BIS 2

03.01.2022

10.12.2025

Tryb ciągły oceny wniosków

LEKTORZY NAWA

04.01.2022

04.03.2022

30.06.2022

ULAM NAWA

10.02.2022

10.05.2022

10.11.2022

PROFESURA NAWA

23.02.2022

23.05.2022

29.11.2022

WALCZAK NAWA

24.01.2022

22.04.2022

30.09.2022

MEDYK NAWA

01.03.2022

30.06.2022

30.08.2022 

BANACH NAWA

02.03.2022

31.03.2022

15.07.2022

POLONISTA NAWA

07.03.2022

29.04.2022

30.06.2022

BEKKER NAWA

17.03.2022 (zmiana z 10.03.2022)

10.05.2022

31.01.2023 (zmiana z 31.12.2022)

ANDERS NAWA (I)

29.03.2022

15.07.2022

30.09.2022

ANDERS NAWA (II)

29.03.2022

12.05.2022

31.08.2022

LETNIE KURSY NAWA

8.02.2022

22.03.2022

29.04.2022

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

28.03.2022

30.06.2022

Tryb ciągły oceny wniosków

POLSKIE POWROTY NAWA

14.04.2022 30.06.2022 30.012023
PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGO NAWA 17.05.2022 1.08.2022

30.09.2022

PARTNERSTWA STRATEGICZNE NAWA 19.10.2022 18.01.2023

31.05.2023

WELCOME TO POLAND 08.12.2022 28.02.2023

31.05.2023 

Program wymiany osobowej studentów
i naukowców - wyjazdy

3.10.2022 20.12.2022 31.03.2023

Program wymiany osobowej studentów
i naukowców - przyjazdy

1.12.2022 30.04.2023 31.08.2023
WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE: Francja, Niemcy, Czechy

Niemcy: 05.04.2022

Francja: 20.04.2022

Czechy: 20.04.2022

Niemcy: 05.06.2022

Francja: 15.07.2022

Czechy: 20.06.2022

 01.12.2022

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Marzec 2019 - 14:28; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Marzec 2022 - 09:50; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg