Badania i ekspertyzy

Potencjał badawczy Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje wszystkie najważniejsze dziedziny i dyscypliny naukowe. Pragniemy służyć przedsiębiorcom naszym bogatym doświadczeniem naukowym, wysokim poziomem kompetencji pracowników uczelni, a także najnowocześniejszymi urządzeniami badawczymi w wielu dziedzinach nauk stosowanych. W nowej perspektywie finansowe UE na lata 2014-2020 zamierzamy znacznie zintensyfikować wspólne z przedsiębiorcami badania w ramach programów krajowych i międzynarodowych.

Oferta badawcza wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego:

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

       Wydział Filologiczny

       Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Wydziału Oceanografii i Geografii UG