II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki | Serwis główny UG

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki

Zapraszamy 9 maja na II Międzynarodową Konferencję Naukową: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki
- dogodne formy udziału: pakiety konferencyjne  w ofercie 12 pkt i 25 pkt
- gwarancja wydania artykułów do 8 maja 2017 roku po spełnieniu warunków formalnych