Nagroda Rektora

Nagroda Rektora dla doktorantów

NAGRODA REKTORA
DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

Podstawa prawna:

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (zał. do zarządzenia nr 116/R/20 Rektora UG z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Nagroda Rektora dla doktorantów UG jest przyznawana raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego), za osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Doktorant zainteresowany przyznaniem nagrody powinien do dnia 25 października złożyć wniosek o jej przyznanie – odpowiednio za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich albo Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Kierownik studiów doktoranckich oraz dyrektor szkoły doktorskiej, po sprawdzeniu złożonych wniosków, przekazuje nie więcej niż 3% pozytywnie zaopiniowanych wniosków, ale nie mniej niż jeden wniosek doktoranta kształcącego się na danych studiach doktoranckich oraz w danej szkole doktorskiej.

Termin przekazania wniosków do Biura Kształcenia upływa 15 listopada danego roku.

Doktorant, któremu zostanie przyznana nagroda Rektora otrzyma nagrodę pieniężną oraz dyplom okolicznościowy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Styczeń 2019 - 14:19; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska Ostatnia zmiana: piątek, 21. Październik 2022 - 13:13; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kędziora