fbpx Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA
Inicjowanie i prowadzenie wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach obopólnego zainteresowania, praktyczne wykorzystanie wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej i...
Otwarty, wolny i niepodzielony Internet - to hasło przewodnie Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF2021. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach....
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy odbędzie się zdalnie w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego....
Zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce w czasach pandemii COVID 19 poświęcona będzie I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki...