Akademiki - przyznawanie miejsc dla studentów wyższych lat

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Szanowni Studenci Uniwersytetu Gdańskiego!

W roku Akademickim 2022/2023 Uniwersytet Gdański oferuje miejsca studentom w 7 domach studenckich (informacje na temat usytuowania, wyposażenia domów studenckich znajdują się na stronie UG w zakładce „studenci I i II stopnia /sprawy socjalne/domy studenckie”).

 

Obowiązuje wyłącznie elektroniczny system składania wniosków o:

 1. przyznanie miejsca/pokoju na rok akademicki
 2. zamianę już przyznanego miejsca
 3. odwołanie od negatywnej decyzji Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej.        

Wnioski na rok akademicki 2022/2023 wraz ze stosownymi i niezbędnymi dokumentami należy składać przez Portal Studenta – od 01.07.2022r.

 

Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich UG.

Miejsca /pokoje na rok akademicki 2022/2023 będą przyznane w ramach trzech terminów składania wniosków:

I termin: dla studentów, którzy rozliczyli poprzedni rok akademicki  poza studentami III roku I stopnia

 • Termin składania wniosków: od 02.07 do 15.07.2022 r.
 • Termin rozpatrywania wniosków: do 25.07.2022 r.

II termin: dla studentów I roku I stopnia oraz dla studentów, którzy zaliczyli sesje poprawkową

 • Termin składania wniosków od 19.09 do 23.09.2022r.
 • Termin rozpatrywania wniosków do 28.09.2022r.

III termin : dla studentów I roku II stopnia, oraz dla studentów, którzy w terminie nie złożyli wniosku

 • Termin składania wniosków od 30.09 do 02.10.2022r.
 • Termin rozpatrywania wniosków do 07.10.2022r.

Student, który zalega z płatnościami w domu studenckim UG nie ma prawa do  złożenia wniosku na kolejny rok akademicki.

 

Ważne informacje dotyczące składania wniosków

Pytania

Pytania dotyczące pokoi w Domach Studenckich UG, wyposażenia i usytuowania należy kierować do administracji poszczególnych akademików:

Dom Studencki nr 6

ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk

Telefon: +48 58 523 62 29

E-mail: ds6@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 11

ul. Chodkiewicza 14 Gdańsk Brzeźno

Telefon: +48 58 523 38 83

E-mail: ds11@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 3

ul Polanki 65 Gdańsk Oliwa

Telefon: +48 58 523 26 02

E-mail: ds3@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 4

ul. Polanki 66, Gdańsk Oliwa

Telefon: +48 58 523 26 12

E-mail: ds4@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 5

ul. Polanki 64, Gdańsk Oliwa

Telefon: +48 58 523 26 22

E-mail: ds5@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 10

ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk Oliwa

Telefon: +48 58 523 26 72

E-mail: ds10@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 7

ul. Armii Krajowej 111, Sopot

Telefon: +48 58 523 17 00

E-mail: ds7@ug.edu.pl

 

Pytania dotyczące przydziału  do domów studenckich należy kierować mailowo na adres beata.weber@ug.edu.pl , iwona.mazurkiewicz@ug.edu.pl lub telefonicznie pod nr 58/523 24 25, 58/523 24 44

 

 

 1. Wnioski mogą składać studenci  polscy oraz obcokrajowcy kontynuujący naukę (z wyjątkiem studentów z Harbinu, ponieważ dla nich miejsca są zarezerwowane przez BWM) poprzez Portal Studenta
 2. Ww. osoby składają wniosek poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza oraz dołączenie wymaganych załączników (jak w latach ubiegłych) na Portalu Studenta w zakładce Domy Studenckie
 3. Wymagane załączniki oraz możliwość starania się o konkretny przydział są określone w Zasadach przyznawania miejsc w domach studenckich przygotowanych przez Dział Domów Studenckich oraz Regulamin mieszkańca  znajdujące się na stronie w zakładce Domy Studenckie.
 4. Oprócz zasad DDS dołączy aktualny cennik opłat zatwierdzony przez Kanclerza/Rektora oraz informację dotyczącą procedury windykacyjnej
 5. Decyzja Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej będzie widoczne na liście: Twoje wnioski, przy wniosku złożonym przez studenta/doktoranta poprzez status wniosku: przyznano/odrzucono, jest możliwość pobrania postanowienia przez pdf.
 6. W przypadku odrzucenia wniosku student ma możliwość odwołania się od tej decyzji (postanowienia)
  • poprzez kliknięcie przycisku Odwołanie oraz wpisanie treści odwołania i dołączenia ewentualnych załączników
  • ponowne złożenie nowego wniosku wraz z brakującymi wcześniej załącznikami
 7. Student ma możliwość rezygnacji z przydziału (na każdym etapie, zarówno po złożeniu wniosku jak i już po jego pozytywnym rozpatrzeniu, w tym przypadku przyznane miejsce wraca do puli.
 8. Pozostałe osoby (praktykanci, stażyści, osoby zaproszone przez wydziały na wymiany międzyuczelniane) ubiegające się o miejsce w DS. składają wymagane dokumenty (wniosek + załączniki) albo tradycyjną drogą (papierowo)przesłane  pocztą lub poprzez maila na adres beata.weber@ug.edu.pl. Miejsca przyznawane będą z puli: Rezerwa Rektora.
 9. Obcokrajowców rozpoczynających naukę w UG (1 rok pierwszego stopnia) oraz studiujących na podstawie umowy (Erasmus, Harbin) obsługuje na dotychczasowych zasadach Biuro Wymiany Międzynarodowej, tj. przydziela miejsca z odrębnej puli BWM, nie uwzględnionej w systemie.
Data publikacji
2022-07-25
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27 Lipiec, 2022 - 09:09; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: środa, 27 Lipiec, 2022 - 10:50; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros