Akademiki - przyznawanie miejsc dla studentów I roku

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Szanowni Studenci I roku,

 

W roku Akademickim 2022/2023 Uniwersytet Gdański oferuje miejsca studentom w 7 domach studenckich (informacje na temat usytuowania, wyposażenia domów studenckich znajdują się na stronie UG w zakładce „studenci I i II stopnia /sprawy socjalne/domy studenckie”).

Obowiązuje wyłącznie elektroniczny system składania wniosków o:

 1. przyznanie miejsca/pokoju na rok akademicki
 2. zamianę już przyznanego miejsca
 3. odwołanie od negatywnej decyzji Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej.

        

Wnioski na rok akademicki 2022/2023 wraz ze stosownymi i niezbędnymi dokumentami należy składać przez Portal Studenta – od 30.07.2022r.

 

Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich UG.

I termin: dla studentów I roku I stopnia

 • Termin składania wniosków  od 30.07 do 09.08.2022r.
 • Termin rozpatrywania wniosków  do 17.08.2022r.

I termin: dla studentów I roku II stopnia,

 • Termin składania wniosków  od 30.09 do 02.10.2022r.
 • Termin rozpatrywania wniosków   do 07.10.2022r.

 

Ważne informacje dotyczące składania wniosków

 1. Wnioski mogą składać studenci  polscy oraz obcokrajowcy z kartą pobytu, z kartą Polaka .Ww. osoby składają wniosek poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza oraz dołączenie wymaganych załączników na Portalu Studenta w zakładce Domy Studenckie.
   
 2. Wymagane załączniki oraz możliwość starania się o konkretny przydział są określone w Zasadach przyznawania miejsc w domach studenckich przygotowanych przez Dział Domów Studenckich oraz Regulaminie mieszkańca  znajdujących się na stronie w zakładce Domy Studenckie.
   
 3. Oprócz zasad DDS dołączy aktualny cennik opłat zatwierdzony przez Kanclerza/Rektora oraz informację dotyczącą procedury windykacyjnej.
   
 4. Postanowienie Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej będzie widoczne na liście : Twoje wnioski, przy wniosku złożonym przez studenta/doktoranta poprzez status wniosku: przyznano/odrzucono.
   
 5. W przypadku odrzucenia wniosku, student ma możliwość odwołania się od tej decyzji (postanowienia) poprzez
  • kliknięcie przycisku Odwołanie oraz wpisanie treści odwołania i dołączenia ewentualnych załączników
  • ponowne złożenie nowego wniosku wraz z brakującymi wcześniej załącznikami.
    
 6. Student, który nie otrzymał przydziału do domu studenckiego może ubiegać się o miejsce w kolejnych turach składania wniosków- wyłącznie drogą elektroniczną na Portalu Studenta w zakładce Domy Studenckie.
   
 7. Student  ma  możliwość rezygnacji z przydziału na każdym etapie, zarówno po złożeniu wniosku jak i już po jego pozytywnym rozpatrzeniu - w tym przypadku przyznane miejsce wraca do puli.
   
 8. Obcokrajowców rozpoczynających naukę w UG (1 rok pierwszego stopnia) oraz studiujących na podstawie umowy (Erasmus, Harbin ) obsługuje  Biuro Wymiany Międzynarodowej, tj. przydziela miejsca z odrębnej puli BWM, nie uwzględnionej w systemie.
   
 9. Studenci, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim, przyznane przez UKK mają prawo do wprowadzenia się na 3 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.
  Przydział miejsca ważny jest przez 5 dni.
  Osoby, które przekroczą termin i nie powiadomią administracji o przyczynie późniejszego zakwaterowania, tracą przydział.
   
 10. Studenci kwaterują się osobiście w administracji lub portierni przyznanego akademika. Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport dotyczy studentów obcokrajowców). Podczas kwaterowania musza zapoznać się z regulaminem mieszkańca, oraz instrukcją p.poż. Po zapoznaniu się podpisują wszystkie stosowne dokumenty. Po podpisaniu dokumentów zostaje przydzielone miejsce w pokoju. Studenci z wymiany zagranicznej, podczas kwaterowania, musza przedstawić do wglądu wpłatę kaucji
  w wysokości jednomiesięcznej opłaty za akademik. Takiej opłaty należy dokonać na konto UG, które podawane jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Studenci zakwaterowani w akademikach winni w nieprzekraczającym terminie 30 dni  zameldować się na pobyt czasowy w Urzędzie Miasta. Wniosek na pobyt czasowy otrzymują podczas kwaterowania. Należy go wypełnić (wzór takiego wniosku znajduje się na tablicy informacyjnej w każdym akademiku), po wypełnieniu musi zostać podpisany i opieczętowany przez administrację, tylko taki wniosek może być przyjęty w Urzędzie Miasta. Po otrzymaniu potwierdzenia z Urzędu, zaświadczenie należy przedstawić administracji akademika.

   
 11. Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A.IV O/Gdańsk do 15. każdego miesiąca ( indywidualny nr konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta ps.ug.edu.pl), w uzasadnionych przypadkach można płacić gotówką w portierni akademika.

  Osoby nie będące studentami opłatę za miejsce normatywne w domu  studenckim uiszczają w recepcji akademika.
   
 12. Pokoje studenckie są wyposażone: tapczan/y, biurko/a, szafa/y, krzesło/a, szafka/i, kontenerek/i (w zależności od akademika wyposażenie może różnić się). W pokojach lub łącznikach (łącznik jest to pomieszczenie, które łączy dwa pokoje) znajdują się lodówki. W zależności od akademika w pokojach mogą znajdować się aneksy kuchenne. Ponadto komplet pościeli: koc, poduszka, kołdra. Powłoka, powłoczka oraz prześcieradło są w zakresie studenta. W każdym pokoju są gniazda internetowe.
   
 13. Kuchnie umieszczone są na piętrach, w których znajduje się zlew, kuchenka elektryczna (płyta elektryczna lub indukcyjna) wraz z piekarnikiem, szafki, stół (w zależności od akademika wyposażenie może różnić się). W kuchniach brak małego AGD. Każdy student zapewnia sobie we własnym zakresie. W kuchniach jest obowiązkowa segregacja śmieci.
   
 14. Każdy student ma obowiązek utrzymywania czystości i porządku we własnym pokoju oraz pomieszczeniach i miejscach ogólnego użytku, a także dbanie o właściwą eksploatację powierzonego sprzętu. Mieszkaniec akademika we własnym zakresie dokonuje zakupu środków i wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w ww. pomieszczeniach (szczegóły podane są w regulaminie mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego).
   
 15. W każdym akademiku znajduje się pralnia wyposażona w pralnice. Pranie odbywa się w godzinach ustalonych przez akademik. W portierni należy zakupić żeton pralniczy – 1 żeton/1 pranie (ceny żetonów podane są w cenniku).
 1. Mieszkaniec domu studenckiego, któremu umowa wygasła (straciła ważność) winien opuścić dom studencki w ciągu 14 dni lub dostarczyć nową zgodę na przedłużenie zamieszkania.
  Najpóźniej w dniu opuszczenia domu studenckiego, mieszkaniec zobowiązany jest do rozliczenia się ze stanu zajmowanego pokoju. 
  Termin zdania pokoju należy uzgodnić wcześniej z administracją domu studenckiego. Wyprowadzając się mieszkaniec ma obowiązek zabrania wszystkich  swoich rzeczy, a w przypadku mieszkańców niebędących studentami UG do rozliczenia się z kaucji.

 

Pytania

Pytania dotyczące pokoi w Domach Studenckich UG, wyposażenia i usytuowania należy kierować do administracji poszczególnych akademików:

Dom Studencki nr 6

ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk Główny

Telefon: +48 58 523 62 29

E-mail: ds6@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 11

ul. Chodkiewicza 14 Gdańsk Brzeźno

Telefon: +48 58 523 38 83

E-mail: ds11@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 3

ul Polanki 65 Gdańsk Oliwa

Telefon: +48 58 523 26 02

E-mail: ds3@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 4

ul. Polanki 66, Gdańsk Oliwa

Telefon: +48 58 523 26 12

E-mail: ds4@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 5

ul. Polanki 64, Gdańsk Oliwa

Telefon: +48 58 523 26 22

E-mail: ds5@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 10

ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk Oliwa

Telefon: +48 58 523 26 72

E-mail: ds10@ug.edu.pl

 

Dom Studencki nr 7

ul. Armii Krajowej 111, Sopot

Telefon: +48 58 523 17 00

E-mail: ds7@ug.edu.pl

 

Pytania dotyczące przydziału  do domów studenckich

Pytania dotyczące przydziału  do domów studenckich należy kierować mailowo na adres beata.weber@ug.edu.pl, iwona.mazurkiewicz@ug.edu.pl lub telefonicznie pod nr 58/523 24 25, 58/523 24 44.

 

 

Data publikacji
2022-07-27
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27 Lipiec, 2022 - 09:53; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: środa, 27 Lipiec, 2022 - 10:50; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros