fbpx Najczęściej zadawane pytania na temat sytuacji na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem koronawirusem | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania na temat sytuacji na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem koronawirusem

Najczęściej zadawane pytania na temat sytuacji na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem koronawirusem

Strona z informacjami nt. koronawirusaProsimy o śledzenie komunikatów wysyłanych mailem do pracowników i studentów oraz zamieszczanych sukcesywnie na stronie:

ug.edu.pl/koronawirus_informacje

Odpowiedzi na pytania publikujemy na bieżąco, sytuacja jednak dynamicznie się zmienia i decyzje są podejmowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pomorskiego Wojewody oraz służ medycznych.

Odpowiedzi na pytania koordynuje Biuro Rzecznika Prasowego UG.

Zobacz także: Pytania dot. projektów i procesów obsługiwanych przez Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi i Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

Lista pytań


Odpowiedzi

Na jak długo zostały wstrzymane tradycyjne zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim?

Zarządzeniem Rektora z 10 marca 2020 r. tradycyjne zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim zostały wstrzymane do odwołania. Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 marca 2020 r. przewiduje termin do 25 marca. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zmienia się jednak bardzo dynamicznie, a liczba osób chorych oraz poddanych kwarantannie szybko rośnie. Nie jest możliwe podanie dokładnego terminu, gdyż powrót do normalnego funkcjonowania uczelni będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O decyzjach władz UG informujemy poprzez maile na Portalu Studenta, Portalu Pracownika i na specjalnej stronie: ug.edu.pl/koronawirus_informacje

AKTUALIZACJA (15.05.2020):

Zarządzeniem nr 50/R/20 z dnia 15 maja 2020 roku zmieniono kalendarz akademicki:

 1. Letnia sesja egzaminacyjna została przedłużona do 30 czerwca br.
 2. Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Gdańskim do końca semestru letniego odbywają się w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie).
 3. Egzaminy i zaliczenia w roku akademickim 2019/2020 odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 34/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 (zdalnie).
 4. Realizacja zajęć laboratoryjnych, które nie mogą odbyć się on-line i nie jest możliwe przeniesienie ich na kolejny semestr, za indywidualną zgodą Rektora mogą zostać przeprowadzone z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

W jakich terminach odbędzie się rekrutacja na kierunki prowadzone przez Uniwersytet Gdański?

W związku z przesunięciem terminów tegorocznych matur na Uniwersytecie Gdańskim przygotowane zostały nowe terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 oraz elektroniczny system składania dokumentów. Rekrutacja została przesunięta na sierpień, a dokładne terminy na poszczególne kierunki zostały opublikowane na koniec maja br. po zatwierdzeniu tych terminów przez Senat UG. Jednocześnie Uniwersytet Gdański nie zmienia zasad rekrutacji (np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą, rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (np. prawo, psychologia, pedagogika) odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Szczegóły na stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja.

Czy można zostać w akademikach?

Prośba o opuszczenie akademików została skierowana do studentów i doktorantów UG zgodnie z jednoznacznymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie. Dotyczy ona osób, które mają możliwość innego miejsca zakwaterowania. Osoby, które takiej możliwości nie mają i z różnych względów muszą pozostać w akademikach, mogą w nich nadal mieszkać. W akademikach mogą pozostać wszyscy cudzoziemcy. Z uwagi na wzrost zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz zalecenia GIS ważne jest, aby nie tworzyć zgromadzeń, dlatego w obecnej chwili w domach studenckich powinno przebywać jak najmniej osób. Wszyscy, którzy już wyjechali z akademików, powinni pozostać w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli zajdzie potrzeba przeniesienia rzeczy osobistych, będziemy się kontaktować indywidualnie. O zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych zostały poproszone te osoby, które w obecnej chwili opuszczają lub będą opuszczać akademiki. Ze względów bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa wydany został zakaz odwiedzin w akademikach przez osoby z zewnątrz.

AKTUALIZACJA (7.04.2020):
 1. Studenci, którzy z powodów osobistych, np. konieczności wykonywania pracy w Trójmieście, wyjątkowej sytuacji życiowej oraz studenci zagraniczni, którzy nie mogą wrócić do swoich domów, nadal mogą mieszkać w domach studenckich, ponosząc dotychczasowe opłaty.
   
 2. Studenci, którzy zgodnie z zaleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prośbą władz UG z 15 marca br. opuścili akademiki, jednocześnie zabierając lub oddając w depozyt swoje rzeczy, ponoszą opłaty zgodnie z cennikiem, czyli dobowo, za liczbę zamieszkanych dni. Rozliczenie nastąpiło już w dniu wyprowadzki. Studenci, którzy opłacili cały miesiąc, otrzymają zwrot na podstawie polecenia wypłaty, które każdy zainteresowany student powinien  zgłosić.
   
 3. Studenci, którzy opuścili akademik około 15 marca,  ale pozostawili  swoje rzeczy w pokojach, rozliczani są w wysokości 100 procent stawki dobowej do dnia opuszczenia akademika oraz 50 procent stawki dobowej za pozostały okres miesiąca marca.
   
 4. Od  kwietnia br., do odwołania zawieszenia, studenci, którzy opuścili pokój,  ale pozostawili swoje rzeczy w pokojach, ponoszą odpłatność w wysokości 50 procent czynszu.
   
 5. Studenci, którzy do 10 kwietnia oddadzą w depozyt rzeczy pozostawione w pokojach lub w miarę możliwości odbiorą je osobiście, nie będą ponosić żadnych opłat za kwiecień.

Deklarację o potrzebie przygotowania depozytu wystarczy wysłać mailem do administratora swojego akademika. Adresy mailowe akademików dostępne na stronie Działu Domów Studenckich UG. Depozyt przygotowywany jest komisyjnie z udziałem pracownika i studentów oraz przechowywany w przygotowanych do tych celów pomieszczeniach. Depozyt może odebrać upoważniona osoba (taką deklarację także można złożyć mailem z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem dowodu lub legitymacji studenckiej). Ze względów bezpieczeństwa i zachowania zasad zakazu odwiedzin w akademikach w czasie epidemii, nie możemy pozwolić na pakowanie rzeczy osobom z zewnątrz, mogą je tylko odebrać.AKTUALIZACJA (21.03.2020):

Czy trzeba opuszczać hotele asystenckie?

Sytuacja w hotelach asystenckich jest inna, dotyczy rodzin i osób, które tam mieszkają długi czas. Wszystkie te osoby, które muszą pozostać w swoich miejscach zakwaterowania, mogą w nich zostać.

Na czym będzie polegała reorganizacja zakwaterowania w domach studenckich?

Musimy liczyć się z różnymi zaleceniami władz, stąd uprzedziliśmy studentów, że możliwa będzie reorganizacja zamieszkania w domach studenckich. Ma to na celu ułatwienie pobytów w akademikach tym osobom, które nie mogą ich opuścić i jest związane z ewentualną koniecznością zabezpieczenia miejsc na kwarantannę. Monitorujemy sytuację w akademikach i działania dotyczące reorganizacji będą podejmowane w zależności od sytuacji w Polsce i na Pomorzu oraz wtedy, kiedy zaistnieje taka konieczność. Decyzje Uniwersytetu Gdańskiego będą dostosowane do zaleceń władz RP, służb sanitarnych i medycznych. Będziemy o nich bezpośrednio informować mieszkańców.

Jakie będą opłaty za miejsca w akademikach w czasie zawieszenia zajęć?

 1. Studenci, którzy z powodów osobistych, np. konieczności wykonywania pracy w Trójmieście, wyjątkowej sytuacji życiowej oraz studenci zagraniczni, którzy nie mogą wrócić do swoich domów, nadal mogą mieszkać w domach studenckich, ponosząc dotychczasowe opłaty.
   
 2. Studenci, którzy zgodnie z zaleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prośbą władz UG z 15 marca br. opuścili akademiki, jednocześnie zabierając lub oddając w depozyt swoje rzeczy, ponoszą opłaty zgodnie z cennikiem, czyli dobowo, za liczbę zamieszkanych dni. Rozliczenie nastąpiło już w dniu wyprowadzki. Studenci, którzy opłacili cały miesiąc, otrzymają zwrot na podstawie polecenia wypłaty, które każdy zainteresowany student powinien  zgłosić.
   
 3. Studenci, którzy opuścili akademik około 15 marca,  ale pozostawili  swoje rzeczy w pokojach, rozliczani są w wysokości 100 procent stawki dobowej do dnia opuszczenia akademika oraz 50 procent stawki dobowej za pozostały okres miesiąca marca.
   
 4. Od  kwietnia br., do odwołania zawieszenia, studenci, którzy opuścili pokój,  ale pozostawili swoje rzeczy w pokojach, ponoszą odpłatność w wysokości 50 procent czynszu.
   
 5. Studenci, którzy do 10 kwietnia oddadzą w depozyt rzeczy pozostawione w pokojach lub w miarę możliwości odbiorą je osobiście, nie będą ponosić żadnych opłat za kwiecień.

Deklarację o potrzebie przygotowania depozytu wystarczy wysłać mailem do administratora swojego akademika. Adresy mailowe akademików dostępne na stronie Działu Domów Studenckich UG. Depozyt przygotowywany jest komisyjnie z udziałem pracownika i studentów oraz przechowywany w przygotowanych do tych celów pomieszczeniach. Depozyt może odebrać upoważniona osoba (taką deklarację także można złożyć mailem z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem dowodu lub legitymacji studenckiej). Ze względów bezpieczeństwa i zachowania zasad zakazu odwiedzin w akademikach w czasie epidemii, nie możemy pozwolić na pakowanie rzeczy osobom z zewnątrz, mogą je tylko odebrać.

Czy będzie można wrócić do akademików?

Zalecenia dotyczące opuszczenia domów studenckich są czasowe i związane z sytuacją epidemiologiczną. Po ustabilizowaniu się sytuacji i wznowieniu zajęć będzie można wrócić do akademików.

Czy zostanie przedłużony rok akademicki?

Rok akademicki 2019/2020 trwa do końca września 2020 r. i w tym terminie się zakończy. Mogą zostać natomiast przedłużone zajęcia i letnia sesja egzaminacyjna, ale o konieczności takiego wydłużenia będziemy informować po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych przez premiera.

AKTUALIZACJA (15.05.2020):

Zarządzeniem nr 50/R/20 z dnia 15 maja 2020 roku zmieniono kalendarz akademicki:

 1. Letnia sesja egzaminacyjna została przedłużona do 30 czerwca br.
 2. Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Gdańskim do końca semestru letniego odbywają się w formie e-learningowej lub online (zdalnie).
 3. Egzaminy i zaliczenia w roku akademickim 2019/2020 odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 34/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 (zdalnie).
 4. Realizacja zajęć laboratoryjnych, które nie mogą odbyć się on-line i nie jest możliwe przeniesienie ich na kolejny semestr, za indywidualną zgodą Rektora mogą zostać przeprowadzone z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Czy mogą odbywać się praktyki?

Praktyki indywidualne i grupowe nie odbywają się. Ale jeżeli ktoś zdążył je zrealizować i przedłoży stosowną dokumentację kierownikowi praktyk, zostaną oczywiście uznane.

AKTUALIZACJA (4.05.2020):

W celu zaliczenia praktyk realizowanych w semestrze letnim (do 30 czerwca 2020 r.) oraz organizacji praktyk w okresie letnim (odbywających się pomiędzy 2 lipca a 30 września) należy skontaktować się z kierownikiem praktyk na studiowanym kierunku. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość realizowania praktyk online.

W jaki sposób będą prowadzone zajęcia w formie zdalnej?

Od 16 marca 2020 r. nauczyciele akademiccy mają obowiązek prowadzenia konsultacji online dla studentów w stałych, ustalonych na początku semestru godzinach. Nauczyciele akademiccy zostali także zobowiązani do stałej dostępności online w czasie zaplanowanych wcześniej zajęć dydaktycznych. Zajęcia online mogą się odbywać za pośrednictwem portalu edukacyjnego UG lub w ramach usługi MS Teams lub innych formach nauczania zdalnego stosowanych na poszczególnych wydziałach. Instrukcja została wysłana do pracowników UG. Studenci powinni zostać powiadomieni przez prowadzących o sposobach i przedmiotach, które będą prowadzone online. Studenci powinni codzienne sprawdzać  informacje, które są umieszczane w Portalu Studenta.

Na stronie głównej UG->Pracownicy->Sprawy informatyczne->Nauczanie zdalne umieszczone zostały instrukcje o dostępnych na UG metodach nauczania zdalnego.

AKTUALIZACJA (9.04.2020):

Zarządzeniem nr 39/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z 9 kwietnia 2020 roku zmieniającym zarządzenie Rektora UG nr 24/R/20 został wprowadzony obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie), chyba że ich forma (np. zajęcia terenowe, laboratoryjne itp.) to uniemożliwia. Studia na UG odbywają się w ramach niemal 80 kierunków na 11 wydziałach. W związku ze specyfiką wydziałów i kierunków, o tym które zajęcia nie mogą się odbywać zdalnie, będą decydowali dziekani.

Czy zdalne prowadzenie zajęć może odbywać się w innej formie niż proponowany portal edukacyjny UG lub w ramach usługi MS Teams?

Tak. Prowadzenie zajęć w innych formach nauczania zdalnego może przyjąć również formę zajęć realizowanych przez powszechnie dostępne komunikatory lub media społecznościowe (Skype, WhatsApp, Facebook, Ustream, YouTube, itp.), umożliwiające interakcję pomiędzy prowadzącym a uczestnikami oraz zapewniające rejestrację zajęć.

AKTUALIZACJA (21.03.2020):

Dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zostały uruchomione szkolenia online z obsługi MS Teams. Szkolenia są dostępne bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się. Harmonogram i zakres szkoleń dostępne są w komunikacie na Portalu Pracownika oraz w Zespole Teams Members pod adresem

Dodatkowo można skorzystać z pomocy dotyczącej obsługi MS Teams od pracowników naukowo-dydaktycznych UG,  którzy opanowali już to narzędzie.

Czy będzie sprawdzana obecność na zajęciach online?

Lista zajęć i weryfikacja obecności studentów są konieczne, aby możliwe było zaliczenie przedmiotów, jeżeli obecność jest wymagana do uzyskania takiego zaliczenia. Wydziały zostały zobowiązane do sporządzenia list zajęć, które będą się odbywały online. Forma weryfikacji uczestnictwa studentów powinna być koordynowana przez prowadzących.

Czy mogą odbywać się zaplanowane wcześniej obrony prac magisterskich?

Obrony prac licencjackich i magisterskich nie mogą się w tym okresie odbywać, aby nie narażać pracowników i studentów na przebywanie w miejscach publicznych. Dziekanaty nie będą skreślały studentów z powodu braku zaliczeń, egzaminów i złożonych prac dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć.

AKTUALIZACJA (9.04.2020):

Wszystkie przewidziane w planie studiów obrony pracy dyplomowych mogą odbywać się online. Szczegółowy sposób składania prac licencjackich i magisterskich, wymagane dokumenty i inne procedury są opisane w zarządzeniu Rektora nr 35/R/20 z dnia 31 marca 2020 roku

Czy mogą odbywać się zaplanowane wcześniej obrony prac doktorskich?

Obrony doktorskie odbywają się na otwartym posiedzeniu organu przeprowadzającego przewód doktorski albo komisji doktorskiej. Publiczny charakter obrony i otwarty charakter posiedzenia oznacza, że w posiedzeniu, podczas którego odbywa się obrona, może wziąć udział każda zainteresowana osoba. W związku z rządowym zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób zaplanowane obrony doktorskie nie będą się odbywały do momentu odwołania zakazu.

Czy można korzystać z biblioteki?

Obecnie jest możliwe korzystanie z BUG poprzez zdalne zamawianie zbiorów i ich samodzielny odbiór opisane w procedurze zamawiania przez pracowników UG, doktorantów UG i studentów UG piszących prace dyplomowe.

AKTUALIZACJA (15.05.2020):

Wprowadzona została możliwość zdalnego zamawiania oraz samodzielnego odbioru egzemplarzy z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych przeznaczona dla pracowników naukowych UG, doktorantów UG oraz studentów UG. Bliższe informacje na https://www.bg.ug.edu.pl/

Od 13 maja jest możliwe regulowanie naliczonych do 12 marca 2020 r. płatności za przetrzymane egzemplarze – płatność tylko karta płatniczą (opłaty za przetrzymanie egzemplarzy w okresie od 12 marca do 31 maja br. nie będą naliczane).

Cały czas działają internetowe serwisy BUG, w tym strona WWW, katalog online, Baza Wiedzy UG, Pomorska Biblioteka Cyfrowa oraz system zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych HAN. Kontakt z Biblioteką UG możliwy jest wyłącznie drogą mailową: bib@ug.edu.pl

Czy będą naliczane kary za nieterminowe oddanie książek do biblioteki?

Nie będą naliczane kary za książki, które nie mogły zostać terminowo zwrócone w czasie zamknięcia bibliotek.

Czy będą czynne dziekanaty?

Obsługa dziekanatów została zapewniona, ale ograniczona do niezbędnego minimum. Z dziekanatami należy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W sytuacjach, kiedy jest to konieczne, jest możliwość osobistego kontaktu, ale prosimy o wcześniejsze umówienie się. Zalecenia w sprawie pracy zdalnej znajdują się na stronie MNiSW.

AKTUALIZACJA (9.04.2020):

Wytyczne z Komunikatu Rektora UG w sprawie ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku pozostają aktualne i będą obowiązywały co najmniej do 15 maja 2020 roku.

Czy trzeba przedłużać legitymacje?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich została automatycznie wydłużona do 31 maja 2020 r. i nie ma konieczności ich przedłużania w dziekanatach

Czy będzie czynny rektorat?

Została zapewniona praca administracji we wszystkich działach w rektoracie. Kierownicy mają możliwość organizowania pracy zdalnej, ale musi być zapewniona konieczna obsługa i terminowe wykonywanie zadań. Rekomendowany jest kontakt telefoniczny i mailowy. W sytuacjach, w których konieczny jest kontakt osobisty, prosimy o wcześniejsze umówienie się.

AKTUALIZACJA (9.04.2020):

Wytyczne z Komunikatu Rektora UG w sprawie ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku pozostają aktualne.

Jakie wydarzenia na UG zostały odwołane?

Odwołane zostały wszystkie wydarzenia i konferencje zaplanowane na marzec i kwiecień. Informacje o odwoływanych konferencjach, koncertach, otwartych wykładach są publikowane na stronach, gdzie były one zapowiadane, m.in. na stronie ACK UG czy dedykowanej jubileuszowi UG. Zakaz dot. odbywania się imprez masowych oraz gromadzeń powyżej 50 osób wydał rząd.

AKTUALIZACJA (3.07.2020):

Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne. Ich zniesienie nie będzie możliwe przed 30 września 2020 roku dla wydarzeń o charakterze otwartym: konferencji, sympozjów, wykładów, występów artystycznych i innych spotkań organizowanych przez UG oraz wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie UG.

Kiedy odbędzie się uroczystość jubileuszu 50-lecia UG?

Nie odbyły się zaplanowane w marcu z okazji jubileuszu 50-lecia Uczelni wydarzenia, w tym główna uroczystość 20 marca. Koncert i uroczystość z 19 i 20 marca zostały przeniesione na 1 i 2 października 2020 r. (jest to najbardziej prawdopodobny termin). O terminach pozostałych wydarzeń będziemy informować po przygotowaniu nowego jubileuszowego kalendarza. Nie odwołujemy jubileuszu, ale z konieczności przesuwamy w czasie.

Czy aktualne są wyjazdy na Erasmusa i zagraniczne konferencje naukowe?

Zarządzenie o wstrzymaniu służbowych wyjazdów za granicę pracowników, studentów i doktorantów UG oraz przyjazdów gości z zagranicy na Uniwersytet Gdański zostało wydane już na początku marca i było rozszerzane o kraje objęte epidemią koronawirusa. Obecnie, do odwołania, na UG obowiązuje zakaz wszystkich wyjazdów zagranicznych oraz przyjazdów gości z zagranicy.

Wszystkie uczelnie partnerskie, których studenci przebywają w tej chwili w UG w ramach wymiany bilateralnej, zostały poinformowane o wstrzymaniu zajęć w UG.
W ramach programu NAWA PROM istnieje możliwość przełożenia zaplanowanych wyjazdów do końca września. Informacje szczegółowe znajdują się w komunikacie NAWY.

Pracownicy koordynujący przyjazdy gości w ramach programów NAWA (w tym CEEPUS), zostali poproszeni o przełożenie lub odwołanie planowanych przyjazdów.

AKTUALIZACJA (3.07.2020):

Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne. Ich zniesienie nie będzie możliwe przed:

 • 30 września 2020 roku dla służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UG;
 • 30 września 2020 roku dla przyjazdów gości zagranicznych na UG.

Czy można wyjechać na konferencje i naukowe konsultacje do innego miasta w Polsce?

Podobnie jak w przypadku wyjazdów zagranicznych również wszystkie delegacje polskie zostały wstrzymane do odwołania. Większość tych konferencji została odwołana, a zgodnie z rekomendacjami MNiSW ograniczono lub całkowicie zamknięto dostęp do budynków i pomieszczeń wszystkich instytucji naukowych w Polsce.

AKTUALIZACJA (3.07.2020):

Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne. Ich zniesienie nie będzie możliwe przed 30 września 2020 roku dla służbowych wyjazdów krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UG.

W jaki sposób można wrócić do Polski po 15 marca?

Od 15 marca zostały zamknięte granice i zawieszone połączenia lotnicze, ale utrzymywany jest ruch autobusów, samochodów oraz samolotów czarterowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną linie dla powracających: +48 22 523 88 80.  Warunki podróżowania i powrotów są opublikowane na stronie ministerstwa.

Wszystkie osoby powracające z zagranicy powinny obowiązkowo poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Czy doktoranci i pracownicy odzyskają poniesione koszty lotów, opłat konferencyjnych, rezerwacji w hotelach?

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze WNT pod adresem: ugdansk@whynottravel.pl

Każde zapytanie będzie rozpatrywane. Biuro prosi pasażerów o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację nie istnieje stała procedura, a kupowane bilety zostały nabyte według różnych taryf. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach przewoźników i pod adresem lotdodomu.com

W przypadku poniesienia innych kosztów, np. opłaty konferencyjnej, osoba wyjeżdżająca powinna zwrócić się do organizatorów o jej zwrot. Analogiczna sytuacja dotyczy rezerwacji noclegów dokonywanych za pośrednictwem stron internetowych lub dokonywanych bezpośrednio w hotelach.

Czy można rozliczyć wyjazd zagraniczny po upływie 14 dni?

W obecnej sytuacji 14-dniowy termin na rozliczenie wyjazdów nie obowiązuje.

Czy w wypadku przesunięcia terminu wyjazdu, który się nie odbył będzie wymagane złożenie nowego wniosku wyjazdowego?

W przypadku zmiany terminu już zatwierdzonego wyjazdu nie trzeba będzie składać ponownego wniosku wyjazdowego. Daty na wniosku zostaną skorygowane i korekta zatwierdzona przez Prorektora ds. Nauki.

Komu należy się zasiłek opiekuńczy?

W związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych od 12 do 25 marca 2020 roku rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 14 dni dla obojga rodziców, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. W celu uzyskania wypłaty zasiłku opiekuńczego należy wypełnić oświadczeniektóre jest do pobrania na Portalu Pracownika i wysłać je do p. Doroty Trybały na adres rekdt@ug.edu.pl. W późniejszym czasie prosimy o dostarczenie oryginału do Działu Płac UG. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Płac z osobą dedykowaną do obsługi Państwa jednostki.

AKTUALIZACJA (1.04.2020):

Ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejny okres do 14 dni. Nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020 r.


Pytania dot. realizacji projektu PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

W jaki sposób należy dostarczać dokumenty związane z realizacją projektu ProUG (np. 3-miesięczny raport monitoringowy, sprawozdania z realizacji zadań, faktury, rachunki, dokumentację uczestników projektu)?

Dokumenty należy dostarczać w formie elektronicznej edytowalnej oraz skanów (zdjęć) zawierających podpisy. Oryginały dokumentów należy dostarczyć pocztą wewnętrzną lub zostawić w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze budynku Rektoratu (za klatką schodową i naprzeciwko automatów z kawą), po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu telefoniczne, z podaniem daty i godziny.

W jaki sposób można kontaktować się z pracownikami Biura Projektu ProUG?

DYŻUR PLANOWANY W SIEDZIBIE BIURA ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ 18 MARCA W GODZINACH 7:00-15:00.

W pozostałym czasie cały zespół Biura Projektu ProUG pozostaje niezmiennie do Państwa dyspozycji w standardowych godzinach pracy 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku, drogą mailową.
W tym okresie Zespół Biura Projektu ProUG jest do Państwa dyspozycji w składzie:

W jaki sposób informować o zmianach terminów realizacji zadań zaplanowanych w projekcie?

Zmiany terminów realizacji zadań KW powinni przekazywać na bieżąco i bezpośrednio do Biura Projektu ProUG – drogą mailową.

Czy będą odbywały się zaplanowane monitoringi wewnętrzne projektu na Wydziałach i w Jednostkach?

Nowe, planowane działania monitoringowe projektów zostały zawieszone do końca marca, spotkania zostały przełożone. W przypadku wizyt planowanych na późniejszy termin, Specjalista ds. Monitoringu Projektu będzie indywidualnie kontaktować się z Koordynatorami na wydziałach i w jednostkach w celu potwierdzenia terminu spotkania, w zależności od rozwoju sytuacji w kraju i wytycznych Ministerstwa oraz Władz UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Ewa Jaros
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 lipca 2020 roku, 12:10