Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH

SKŁAD KOMISJI

Powołuje się na okres do końca kadencji 2020-2024 Komisję do spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:;
1) prof. dr hab. Wiesław Laskowski – Prorektor ds Badań Naukowych – Przewodniczący
2) dr Dorota Myślińska – Wydział Biologii;
3) prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło – Wydział Chemii;
4) dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
5) dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG – Wydział Filologiczny;
6) dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Wydział Historyczny;
7) prof. dr hab. Piotr Bojarski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
8) prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – Wydział Nauk Społecznych;
9) dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG - Wydział Oceanografii i Geografii;
10) dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji;
11) prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewskia - Wydział Zarządzania;
12) prof. dr hab. Krzysztof Liberek - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMED.

 

 

ZADANIA KOMISJI
 
1) zapewnienie badaniom naukowym zgodności z wysokimi standardami etycznymi;
2) wsparcie badaczy przy rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z planowaniem i prowadzeniem badań naukowych;
3) wydawanie opinii lub zgód w sprawie badań, w których planuje się oddziaływanie na ludzi.
 
2. Komisja wykonując swoje zadania, uwzględnia zasady zawarte w Kodeksie Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego ustanowionym uchwałą nr 40/07 Senatu UG z dnia 28 czerwca 2007 roku (ze zm.), jak też - uzupełniająco - w Kodeksie etyki pracownika naukowego opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 roku (ze zm.).
3. Przy opiniowaniu lub wyrażaniu zgody na badania z udziałem ludzi Komisja nadto uwzględnia zasady zawarte w:
 
1) Powszechnej Deklaracji w Sprawie Bioetyki i Praw Człowieka przyjętej 11 listopada 1997 roku;
2) Poradniku dla członków komisji etycznych ds. badań naukowych z dnia 7 lutego 2011 roku wydanym przez Komitet Sterujący ds. Bioetyki Rady Europy;
3) Zasadach Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczących badań z udziałem ludzi z dnia 3 marca 2016 roku;
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26 Listopad, 2021 - 12:19; osoba wprowadzająca: Anna Stolarczyk Ostatnia zmiana: wtorek, 30 Listopad, 2021 - 11:30; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor