Procedura zgłaszania wniosków o opinię Komisji ds. etyki badań naukowych

.

Wnioski do Komisji ds. etyki badań naukowych wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w Biurze Nauki (dr Dagmara Wójcik-Fudalewska, Rektorat, p. 401), w wersji papierowej i elektronicznej (na adres: dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl).

 

Do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki (do pobrania z tabeli poniżej), takie jak:

 • Informacje o spodziewanych korzyściach poznawczych i praktycznych;
 • Szczegółowy opis projektu w zakresie pozwalającym rozstrzygnąć wątpliwości natury etycznej, np. kim są osoby uczestniczące w badaniu, jaka jest procedura badania, instrukcja dla osób badanych, procedura debriefingu, inne działania minimalizujące negatywne psychologiczne konsekwencje udziału w badaniach;
 • informację dla osób biorących udział w badaniu zawierającą szczegółowe dane o celach i zasadach przeprowadzenia badań, informacje o spodziewanym dla tych osób ryzyku związanym z udziałem w badaniach;
 • podpisane przez badacza zobowiązanie do uzyskania świadomej zgody od wszystkich badanych osób lub ich przedstawicieli ustawowych;
  • wzór* formularza zgody osoby uczestniczącej w badaniu lub jej przedstawiciela ustawowego, w którym zawarte są stwierdzenia dotyczące:
  • dobrowolnego wyrażenia zgody na udział w badaniu po zapoznaniu się z informacją,
  • potwierdzenia możliwości zadawania pytań osobie prowadzącej badanie i otrzymania odpowiedzi na te pytania,
  • uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu w każdym jego stadium;
 • wzór* oświadczenia osoby biorącej udział w badaniu lub jej przedstawiciela ustawowego, w którym wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych związanych z udziałem w badaniu;
 • w przypadku wykonywania badań na terenie innej instytucji – warto dołączyć pisemną akceptację kierownika jednostki, w której mają być wykonywane badania.

* do wniosku do Komisji Etyki składa się tylko wzory formularzy zgody osób badanych (lub ich przedstawicieli ustawowych), nie zaś podpisane formularze.

 

Kontakt:

Biuro Nauki, p. R401 

dr Dagmara Wójcik-Fudalewska

e-mail: dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl

tel. 58 523 31 68

 

 

 

Załączniki Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Marzec 2023 - 08:07; osoba wprowadzająca: Dagmara Wójcik-Fudalewska Ostatnia zmiana: piątek, 1. Wrzesień 2023 - 13:50; osoba wprowadzająca: Dagmara Wójcik-Fudalewska